נחלים הזורמים לים התיכון

לים התיכון זורמים 12 נחלים עיקריים, ברובם נחלים שטפוניים, הזורמים בחורף. כל הנחלים סובלים ממחסור במים, בעקבות ירידת מפלס מי התהום ובעקבות תפיסת המעינות לצרכי משק המים (בראשם מעינות הירקון). הנחלים סובלים מזיהום שמקורו במפעלים, ברשויות מקומיות ובתקלות במערכות הביוב הגורמת להזרמת קולחים וביוב לנחלים. "צלול" דורשת להסיר את הזיהום, להפסיק את תפיסת המעיינות ולהשיב לנחלים מיים נקיים 

להפסיק את הזרמת הביוב והקולחים  לנחלים, הההורסת את המגוון הביולוגי, גורמת להתפשטות מינים פולשים ומונעת מהציבור להנות ממשאביו וממתנות הטבע

לתכנן ולבצע מערכות ביוב והולכה בצורה מיטבית. לשנות את חוק חובת מכרזים המחייב לבחור בקבלן המציע את ההצעה הזולה ביותר. שיטה זו פוגעת באיכות הפרויקטים.

להשיב מים לנחלים באמצעות העלאת מפלסים והפסקת שאיבת המעיינות והנחלים. תכנון תוכניות המבטיחות את המרת המים השפירים בקולחים. 

אין לשקם נחלים באמצעות קולחים, גם באיכות גבוהה אלא באמצעות  מי מקור בלבד. כולל נחל הירקון, שתוכנית השיקום שלו מבוססת על קולחים.

יש לשמור על רצועות השפעה של הנחל, במטרה למנוע גלישת חומרי הדברה ודשן משדות חקלאיים.

אין להטמין נחלים, לקרות אותם או לסלול עליהם כבישים. פעולות אלה גורמות להרס הנחלים. 

יש לשמור על רציפות הנחלים ולא לקטוע אותם באמצעות בינוי ותשתיות, הגורם ולפגיעה בחי ובצומח.

יש לפעול להקמת אתרי מפלט בנחלים, שיגנו על המגוון הביולוגי גם בעיתות של מצוקה וזיהום.

כל הנחלים הזורמים לים התיכון

נחל הגעתון

נחל הנעמן

נחל קישון

נחל תנינים

נחל אלכסנדר

חדשות

אם אתם פוגשים במפגע פנו אלינו ואנחנו נטפל

אם זיהיתם הזרמות של ביוב לנחל, צלמו, שלחו אלינו ואנחנו נטפל מול הרשויות