הצוות שלנו

בנג'י קאהן

יו"ר "צלול"

לימור גורליק

מנהלת תחום מניעת זיהום פלסטיק ופסולת ו"צלול בעסקים"

ד"ר יובל ארבל

סמנכ"ל ים וקשרי ממשל

נדב דסברג

רכז קהילה ושיתופי פעולה

ענבל מיליגר

מנהלת תפעול ואחראית נקיונות חופים

מיטל אמיר שפר

מנהלת פרויקט "צלול ברשויות"