תוכנית השפעה מקומית

רשויות, עסקים וקהילה משתפים פעולה למען האקלים

תוכנית "השפעה מקומית" היא יוזמה של ארבעה ארגוני סביבה מובלים בישראל:  "צלול", "הצעד הטבעי", "אל עמל" ו-2B community בתמיכת האיחוד האירופי, שמטרתה לשפר את מנגנוני ההתמודדות של הרשויות המקומיות עם משבר האקלים, באמצעות מעורבות ושיתוף פעולה בין הרשות, עסקים קטנים ובינוניים והחברה האזרחית.

משבר האקלים הוא בעיה עולמית, ארצית ומקומית והוא משפיע על האופי והחיים ברמת הישוב, העסק והבית הפרטי. למשבר יש השלכות סביבתיות שמשמעותן אובדן המשאבים שהושקעו בייצור מזון, ריבוי פסולת אריזות חד פעמיות, זיהום אוויר, קרקע ומים ופליטת גזי חממה המגבירים את משבר האקלים העולמי.

75% מפליטת גזי החממה מתרחשות בערים, מכאן שהתייעלות ברמה המוניציפלית והעסקית תעלה את המודעות הקהילתית להתמודדות עם המשבר ותביא לחסכון כספי לרשויות ולעסקים.

הרשויות המקומיות אחראיות גם על איכות החיים ברמה העירונית. יש להן השפעה עצומה על הסביבה בשל המידה בה הן מעודדות מיחזור, קובעות מדיניות סביבתית להפחתת פסולת והתייעלות אנרגטית ומשפיעות על הבחירות היומיומיות של התושבים.

התוכנית תומכת בעבודת השלטון המקומי

 • תספק ידע, כלים ואסטרטגיות לטובת שיפור איכות החיים ושיפור השירות לתושבים.
 • תגרום לחיסכון במשאבים באמצעות עבודה עם עסקים מקומיים על אימוץ צעדים מיטיבים וכלים יישומיים.
 • תגייס את בני הנוער לפעילות חינוכית במטרה לייצר קמפניים ציבורים להעלאת המודעות למשבר האקלים ברמה המקומית.

השתתפות בתוכנית תחזק את הרשות המקומית והקהילה 

 • עסקים משגשגים מושכים צעירים ומשפרים את איכות החיים במקום. 
 • פוטנציאל לחיסכון כספי לרשות  – בשל הפחתת עלויות פינוי פסולת.
 • חיזוק הקשר בין הרשות לעסקים –  יאפשר לתת שירות ומענה טוב יותר. 
 • תספק ארגז כלים ותוכנית המשכית לעבודה עם עסקים וקהילה בהתמודדות עם משבר האקלים.
 • פרסום וקידום תקשרותי – יוענק לעסקים המשתתפים בפרויקט, ויעמדו בתנאים, יהיו חלק מקבוצת הובלה של עסקים מקיימים ויקבלו 
 • הרשויות המשתתפות ימשיכו לקבל ליווי ותמיכה גם בסיום הפרויקט.

יחד משתפים פעולה

 • תמיכת ראש הרשות בתוכנית.
 • שותפות בבניית תוכנית אסטרטגית לשיפור השירותים הסביבתיים.
 • הקמת צוות עירוני קטן שיקבל הכשרה של 12 שעות.
 • סיוע בגיוס עסקים מקומיים ובני נוער.
 • הקצאת מקום להתכנסויות קהילתיות.
 • שיתופי פעולה במאמצעי הפרסום והשיווק.
 • מילוי סקרים בתחילת הפרויקט ובסיומו להערכת המצב ברשות בנוגע להתמודדות עם משבר האקלים.

חדשות