דו"חות על הים התיכון

דו"חות תחילת עונת הרחצה

מספר הימים שבהם החופים היו סגורים לרחצה בעונת החורף והסיבות לכך

דו"חות סיום עונת הרחצה

מספר הימים בהם חופי הרחצה היו סגורים לרחצה בעונת הקיץ וכל הסיבות לכך

מי ינהל את הים?

הצעת צלול לניהול מיטבי של הים התיכון

היטל הזרמה לים כסף קטן

ניתוח נושא היטל ההזרמה לים

חוק התלמ"ת מדוע חשוב לאשרו ומה צריך לתקן בו?

הסיבות לאי חקיקת החוק והצורך להרחיבו

הדירקטיבה האירופית לקידוחי גז ונפט בים

תרגום לעברית

חוות דעת מומחים להרחקת האסדה

חוות דעת מומחים להרחקת האסדה.

השוואת רגולציה לקידוחי גז ונפט

ומה ניתן ללמוד ממנה?

דרכים למניעת נזקי הנגר לנחלים ולים

המלצת "צלול" לטיפול בנגר העירוני

תרומת הניקוז העירוני לזיהום חופי צפון הארץ

פוטנציאל הזיהום מהנקזים העירוניים