דרכים למניעת נזקי הנגר העירוני לנחלים ולים

דרכים למניעת נזקי הנגר העירוני לנחלים ולים
העבודה "דרכים למניעת נזקי הנגר העירוני לנחלים ולים". העבודה מציעה לממשלה, לרשויות המקומיות ולציבור הרחב כלים מדיניים, ניהוליים וביצועיים, שיישומם עשוי להביא לניצולו המיטבי של הנגר העירוני ולמנוע את נזקיו לשכונות המגורים, לשטחים הפתוחים, לנחלים ולים. העבודה מצאה, כי כדי לצמצם את היקף הנגר ואת נזקיו, יש צורך בשינוי מודעות וביצירת שיתוף פעולה בין הממשלה, הרשויות המקומיות והציבור הרחב. על משרדי הממשלה לאכוף חוקים ולהתקין תקנות לצמצום כמות הנגר ולמניעת זיהומו, אך גם לסייע, לעודד ולהדריך את הרשויות המקומיות כיצד לטפל בו באמצעות סיוע במימון פרויקטים ובאמצעות רכישת המים המוחדרים לקרקע. על הרשויות המקומיות מוטל לפעול לצמצום כמות הנגר ולמנוע את זיהומו, אך גם לרתום את הציבור באמצעות אכיפה וה

השארת תגובה