תקווה לנחל שגור. אושר המימון לחיבור הישובים לקו המאסף הגרוויטציוני

כ-72 מיליון שקל השקיעה המדינה בהקמת קו לחיבור ישובים למט"ש כרמיאל במטרה למנוע את זיהום נחל שגור. כדי להשלים את הפרויקט חסרו עוד 17 מיליון שקל. לאחר מאבק של "צלול" הסכום אושר והפרויקט החיבור יצא לדרך

בשבוע הבא (סוף אפריל) תדון ועדת ההשקעות של רשות המים במימון סיומו של פרויקט הקו הגרוויטציוני, בעלות של 17 מיליון שקל, שיישים קץ להזרמות הביוב בנחל שגור. לאחר אישורה של ועדת ההשקעות תעבור בקשת המימון לדיון בוועדת החריגים של משרד האוצר שתתבקש לאשר את הפרויקט למרות היעדר תקציב מדינה.

בעיית השפכים הזורמים לנח שגור, הזורם לנחל חילזון, נחל נעמן ומשם לחופי עכו נמשכת למעלה מ-15 שנה והיא תוצאה של תקלות חוזרות ונשנות בתחנות השאיבה המזרימות את הביוב מהישובים מג'ד אל כרום, נחף ודיר אל אסאד למט"ש כרמיאל. לאחר שנות דיונים מרובות וממושכות, סבל רב של התושבים ובעקבות הקמת תאגיד המים והביוב "מי גליל", החליטה רשות המים להקים קו גרוויטציוני, בהשקעה של 72 מיליון שקל, שייתר את תחנות השאיבה ויוליך את השפכים ישירות למט"ש. ואכן, ב-2011 אישרה מינהלת תשתיות הביות (מילת"ב) סכום זה והקו הושלם,  אלא שבעקבות היעדר קווי הולכה וקו מאסף מהישובים הקו הגרוויטציוני טרם החל לפעול, הוא חשוף לקריסה ואילו הביוב ממשיך לזרום כמקודם –  מזהם את הסביבה ומסכן את בריאות התושבים.

עוד ב-2016 פנו הישובים, ארגוני הסביבה ובהתם "צלול" ותאגיד "מי גליל" לרשות המים בבקשה לסייע במימון הקווים החסרים – השלמת המאסף הראשי וביטול תחנות השאיבה בעלות כוללת של כ-17 מיליון שקל. הסיוע אושר בוועדת השיפוט של רשות המים וחיכה לוועדת ההשקעות, אך בוטל לצורך הבהרות והשלמות. אלא שלאחר שכל השאלות הובהרו, החליטה רשות המים למנות מהנדס שיבדוק את פרויקט הצינור הגרוויטציוני שמצא פער של כמיליון שקל, שנמצאו במחלוקת. אי השלמת הפרויקט מונעת את חיבורה של שכונת עין כרמים למערכת הביוב ודחיה נוספת בהשלמת הפרויקט. בעקבות פניות וחוזרות ונשנות של "צלול" ואיום לפנות להליכים משפטיים, הסכימה רשות המים לכנס את ועדת ההשקעות ולפתור את המחלוקת עם הקבלן במועד אחר.

יש לקוות שלאחר אישור מימון הפרויקט הוא אכן יצא לדרך ויבוא הקץ לסל התושבים. בנוסף – קניון נחל שגור היה אחד ממסלולי הטיול המרהיבים בגליל והגיע העת להחזירו לציבור.