לא רק זפת – גם הביוב ממשיך לזרום לים

בשעה שחופי הים מתמודדים עם אסון הזפת הנורא לנחלי הארץ זורם ביוב שבסופו מגיע גם הוא לים התיכון. לנחל הירקון זורם ביוב מחבלה ואלפי מנשה שעובר דרך קלקיליה ומשם לירקון. זאת בשל סתימות חוזרות ונשנות בצינור שיש להחליפו ללא דיחוי. 

לנחל אלכסנדר זורמים שפכים מהולים בדם בעלי חיים מתחום הרשות הפלשתינית – מחזה שהפך לשגרה. בג"ץ, בעקבות עתירה של המועצה האזורית עמק חפר, אמנם הורה למדינה להקים ללא דיחוי להקים מכון לטיהור שפכים (מט"ש)  ביד חנה, שיתפוס את השפכים המגיעים מתחום הרשות, אך משרד האוצר החליט שלא לתקצב את התוכנית בתירוץ של היעדר תקציב וחוסר ודאות לגבי המשך הזרמת השפכים. משמעות הדבר היא שהשפכים ימשיכו לזרום בנחל ומשם לים עוד שנים רבות. בתגובה להחלטת האוצר התכנסה מועצת רשות המים ב-14 בינואר 2021 והחליטה  (החלטה 217) על הקמת וועדה שתבחן חלופות למט"ש שתכנונו כבר הושלם בעלות של מיליונים רבים: 

לשון ההחלטה: "בעקבות זיהום כבד ומתמשך בנחל אלכסנדר ויובליו כתוצאה משפכים גולמיים קשים המוזרמים בנחל שכם ויובלים משטחי יו"ש, ולאור המורכבות הכלכלית והקושי בגיוס מקורות מימון לעצירת מפגע חמור זה, למנות ועדת משנה של מועצת רשות המים, אשר תלווה את עבודת הצוות המקצועי ברשות, תבחן חלופות וסיכונים, כדי לגבש המלצה לתכנית פעולה להקמת מט"ש לטיפול בשפכים, שתובא לאישור המועצה". בוועדה ארבעה חברי מועצה: מנהל רשות המים, גיורא שחם, סמנכ" משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה, אלון זס"ק,  עדי חכמון מהאוצר וחזי ליפשיץ, מ"מ מנכ"ל משרד לתשתיות מים. הוועדה התבקשה למסור את מסקנותיה עד ליולי 2021. בין החלופות שעל הפרק ביטול מט"ש תנובות והעברת השפכים למט"ש יד חנה ולאפשר בכך וודאות למקימי המט"ש.

צריך אופטימיות רבה כדי להאמין שהמט"ש הזה לא יחזור לדיוני הבג"ץ.