"צלול" דורשת לפתוח בחקירת הזיהום בנחל תנינים

קיבוץ גלעד מסרב להתחבר למט"ש האזורי ומטפל בשפכים לרמה נמוכה. הזרמת הקולחים לנחל תנינים גרמה לפסילת המים להחדרה ולנזק למשק המים. "צלול" דורשת חקירה

עמותת צלול דורשת מהמשרד להגנת הסביבה לפתוח בחקירה מיידית של אירוע הזיהום של נחל תנינים  ממאגר גלעד, שבבעלות קיבוץ גלעד, שגרם להפסקת החדרת מי הנחל במסגרת פרויקט מאגרי מנשה.

במכתב למשרד להגנת הסביבה כתבה "צלול", כי היא מבקשת לבדוק  מדוע קיבוץ גלעד ממשיך לטפל בשפכיו באמצעות ברכות חמצון מיושנות ואינו מתחבר למט"ש מבוא כרמל למרות שאיכות הקולחים המיוצרים, על-פי נתוני רשות המים "בינונית עד גרועה" ולמרות  תקנות המחייבות לטפל בשפכים לרמה שלישונית.  

לדברי צלול: "קיבוץ גלעד מטפל בשפכיו באמצעות ברכת חמצון, וזאת בשל סירובו להתחבר למט"ש מבוא כרמל, בשל סיבות כלכליות .לאחר הטיפול לאיכות "בינונית עד גרועה,"  הקולחים מועברים למאגר צד, הצמוד למאגר תפיסת מי שיטפונות המשמש את הקיבוץ להשקיית מטעי האבוקדו, אך משמש גם כאתר טבע נחשק. במהלך חורף 2020 מאגר הקולחים התמלא ואיים להציף את האזור. עקב כך הזרים הקיבוץ את הקולחים לנחל תנינים הסמוך המשמש להזנת אקוויפר החוף באמצעות מפעלי מנשה. בעקבות הזרמת הקולחים המזוהמים הורה משרד הבריאות למנוע את השימוש במי הנחל להחדרה לאקוויפר בשדות החלחול שבחולות קיסריה ובכך נגרם אובדן מים  למשק המים". 

עוד ציינה "צלול" במכתבה, כי מאחר והמאגר לא תוקן, הוא ממשיך להזרים קולחים לנחל תוך זיהום מפלי רז. אי תיקון המאגר יגרום לכך שהזרמת הקולחים תחזור על עצמה, כפי הנראה, גם בחורפים הבאים ותגרום לזיהום הנחל ולאובדן מים נקיים שלא ניתן יהיה להשתמש בהם להחדרה. "זה המקום לציין כי בדו"ח מעקב איכות מים 2014-2013 של אגף איכות מים של רשות המים כתוב במפורש כי המאגר אמור להתחבר למערכת הביוב המרכזית ולמערכות ניצול הקולחים של מ.א מגידו. חלפו שש שנים מכתיבת הדו"ח והחיבור לא התבצע. לא יעלה על הדעת ששיקולים כלכליים צרים של קיבוץ יגרמו לנזק לנחל, לסביבה, לציבור ולמשק המים".