ארכיון של: אוקטובר 2018

נחל הגעתון

תעודת זהות אורך הנחל – 18 קמ'. שטח אגן ההיקוות– 49 קמ"ר. זרימה בעבר – כ-8 מיליון מ"ק בשנה. זרימה כיום -0 נחל