ארכיון של: אוקטובר 2018

חוק אזורים ימיים

ראשיתו של החוק בהצעת חוק ממשלתית שארגוני הסביבה דרשו להכניס בו תיקונים. הצעת החוק לא אושרה בסופו של דבר. מטרת

נחלים – מילון מונחים

אוטריפיקציה Eutrophiction  גידול יתר של צמחיית מים עקב עודף מזון. גורמת להתדלדלות כמות החמצן המומס במים. עלולה לגרום לתמותת דגים נרחבת.