כל הפוסטים בנחל אלכסנדר

נחל אלכסנדר

תעודת זהות מקור: נחל שכם ונחל תאניםנשפך לים: בין מכמורת לבית ינאישפיעות בעבר: 4 מיליון מ"ק לשנהשפיעות כיום: 0.5 מיליון מ"ק.