נחל אלכסנדר

תעודת זהות

מקור: נחל שכם ונחל תאנים
נשפך לים: בין מכמורת לבית ינאי
שפיעות בעבר: 4 מיליון מ"ק לשנה
שפיעות כיום: 0.5 מיליון מ"ק. 12.5% מהזרימה בעבר
מקורות הזיהום: טייבה ונחל שכם המזרים לנחל שפכים וקולחים מיהודה ושומרון

בעבר נחל אכזב בחלקו העליון ונחל איתן בחלקו התחתון הקרוב לים. מקורות המים היו מעיינות שכבה, שנבעו בעיקר באזור חוגלה ובאזור חופית ומי תהום שנבעו מהביצות שאפיינו את האזור. בחורף הנחל גאה והציף את השטחים הסמוכים לעמק חפר. כתוצאה מכך הוחלט בשנות ה-30-40 לנקז ולייבש את השטח. בשנות ה-60' הוסדר ערוץ הנחל והפיתולים שבו יושרו. חקלאי האזור החלו לנצל את המים בצורה אינטנסיבית. במקביל לירידה בשפיעה החלה בשנות ה-50' הזרמת שפכים ביתיים ותעשייתים אינטנסיבית לנחל. הזרמה זו פגעה קשה במים וגרמה להרס נופיו וערכי הטבע שבו. רוב בעלי החיים הוכחדו ומהגדות נעלמה הצמחיה. בשנות ה-80' החלה הזרמת שפכים משכם וטול כרם. שפכים אלה עמוסים בפסולת אבן, הנשטפת מהמחצבות. בעונת המסיק מוזרמים לנחל עקאר (תוצר לוואי של תעשיית השמן)  בעל חומציות גבוהה, הפוגע בנחל בצורה אנושה. כיום נחשב הנחל למזוהם מאוד ואיכות מימיו גרועה.

ב-1995 החלו פעולות לשיקום הנחל באמצעות המינהלת לשיקום נחל אלכסנדר. לאורך הנחל הוכשרו שבילי טיול ופינות ישיבה, אך הנחל נותר מזוהם כמעט כמקודם. במקביל לשיקום החלה המועצה לפעול לטיהור השפכים, בשיתוף עם הרשות הפלשתינית.

במהלך 1988 התחייבה ממשלת גרמניה לתכנן ולבצע מכון טיהור בתחום הרשות. ב-2000 ובעקבות האינתיפדה השניה, התוכניות נגנזו. ב-2002 החליטה המועצה האזורית עמק חפר שלא להמתין להקמת הפתרון הכולל והקימה, במימון המדינה, מתקן חירום לתפיסת השטחים בסמוך לקיבוץ יד חנה, לתקופה של שלוש שנים, תוך הבנה שמדובר במתקן זמני בלבד. המתקן פועל גם כיום (2018) ומתקן קבוע טרם הוקם.

בשלהי 2008, הוחלט להקים מט"ש לטיפול בשפכים המגיעים מטול כרם ושכם. ארבע שנים אחר כך בפברואר 2012  המתווה אושר על-ידי משרד האוצר, שהחליט לממנו באמצעות קיזוז הכסף מהפלשתינים. בעקבות הסכמה זו החלה המועצה האזורית לפעול להקמת מט"ש (בעלות של 265 מיליון שקל), באמצעות פרסום RFI והתייעצות עם מומחים שונים. אולם המכרז הסופי טרם פורסם שכן לטענת המועצה מכתב ההתחיבות של האוצר מ-2012 מלא בסייגים בין השאר: התניות לפי חוק היישום; החזר עלויות בכפוף לאישור שיעור ההחזר ע"י רשות המים; תניה בדבר אי-שינוי הוראות דין; אי נטילת כל סיכון של מדינת ישראל והטלת מלוא הסיכון בנוגע למודל המימוני על כתפי המועצה. תנאים, שלטענת המועצה מונעים מיזמים לקחת חלק במכרז. לאחר דיונים רבים החליטה המועצה להגיש עתירה לבג"ץ בדרישה לחייב את האוצר ואת רשות המים לממן את המט"ש.

בעקבות פסיקת בג"ץ התחייבה המדינה לממן את המט"ש. המועצה האזורית עמק חפר פרסמה מכרז לתכנון המט"ש (2018). יעברו לפחות עוד חמש שנים עד שמט"ש זה יתחיל לפעול.

ביוני 2018 כתבה עמותת צלול מכתב לראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, בדרישה לשקם את הנחל במים שפירים בלבד ולא לאפשר הזרמת קולחים לנחל. הבקשה באה כהמשך לעבודה של צוות בו חברים  פרופ' גיתאי יהל, פרופ' שריג גפני, ד"ר יאיר סוארי ואחרים הבודק את מצב האסטואר. מסקנתו של הצוות היתה שאין להזרים לנחל קולחים וכי החלופה הבטוחה ביותר היא הקמת מאגר שבמקרה של עודפי קולחים, יוכל להזרים את הנחל בתקופת החורף בזרימה אחת שטפונית.

מצגת נחל אלכסנדר


תוכנית המים של "צלול"

ב-2011 הזמינה עמותת "צלול" עבודה "שיקום נחל אלכסנדר – חלופות להשבת המים"  מאת חברת המהנדסים DHV. העבודה ניתחה את מצב הזיהום בנחל, את מצבו האקולוגי של הנחל ואת עתודות המים שבו. העבודה המליצה על שלוש חלופות להשבת מים לנחל, שבראשון חלופה להזרמת מים שפירים. תוכנית המים של "צלול" משמשת כמודל לשיקום הנחל וכמודל לשיקום שאר נחלי הארץ.

שיקום נחל אלכסנדר - חלופות להשבת המים

עבודה מאת גלעד ספיר מ-DHV בהזמנת עמותת צלול. העבודה מציעה חלופות להשבת מים לנחל.

מצגת נחל אלכסנדר

2022

בעקבות מאבק ממושך של המועצה האזורית עמק חפר, שאף הגישה בג"ץ בנושא זה, התושבים ו"צלול", הודיע מנהל רשות המים, גיורא שחם, שבראשית 2023 יפורסם מכרז להרחבת המט"ש הקיים. בתוכנית רשות המים להזרים למט"ש זה את שפכי תנובות וכן שפכים נוספים באזור וזאת במטרה לתת ליזם שיקים את המט"ש וודאות לגבי כמות הקולחים למקרה שהפלשתינים יחליטו לטפל בשפכיהם בעצמם. עלות המט"ש המתוכנן מחצית מעלות התכנון המקורי. "צלול" ממשיכה לעקוב אחר התקדמות הפרויקט שמתעכב שנים רבות.

 

עמדת צלול

  • "צלול" דורשת מהמדינה ומהמועצה האזורית עמק חפר להקים ללא דיחוי את מט"ש יד חנה שיטפל בשפכי שכם וטול כרם.
  • צלול מתנגדת לשיקום הנחל בעזרת מי קולחים ודורשת להשיב את הקולחים לחקלאות ולשקם את הנחל באמצעות מים טבעיים בלבד.

חדשות

"הארץ": "המינהל האזרחי לא אישר תקציב, ולנחל אלכסנדר צפוי סתיו מזוהם במיוחד"

המינהל האזרחי לא ימשיך להעביר תקציב לאיסוף שפכים שמקורם בבתי הבד באזור שכם וטול כרם. התוצאה הצפיה מכך – זיהום

"צלול" למשרד האוצר: מחלוקת על חמישה מיליון שקל מונעת פתרון למניעת הזרמת עקר לנחל אלכסנדר

עמותת "צלול", הפועלת שנים רבות למע נחל אלכסנדר, כתבה מכתב לשר האוצר, אביגדור ליברמן, בו היא מבקשת להסדיר את המחלוקת

דף עמדה: מט"ש בנחל אלכסנדר – עכשיו!

עמותת צלול דורשת מרשות המים לקיים את התחייבותה לבג"ץ, לממן הקמת מט"ש ביד חנה ולמנוע בכך את המשך זיהומו של

"צלול" לרשות המים: אי החלטה במט"ש תנובות תגרום לזיהום נחל אלכסנדר ותמנע את פיתוח האזור

עמותת צלול פנתה בשנית לרשות המים, בבקשה שתקבל החלטה בעניין מט"ש תנובות לפני האסון הסביבתי שבפתח. המט"ש מטפל בשפכי הישובים

"צלול" לרשות המים: תלות בין הרחבת מט"ש תנובות והקמת מט"ש יד חנה – תוספת זיהום לנחל אלכסנדר ופגיעה בישובים

עמותת צלול מבקשת מרשות המים שלא לכרוך בין הפרויקט להקמת מט"ש יד חנה לבין הרחבת מט"ש תנובות ולמנוע בכך את

כתבה ב-Ynet: שפכים מהרשות הפלשתינית מזהמים את חוף בית ינאי

תיעוד השפכים הזורמים מנחל אלכסנדר לים ומזהמים את חוף בית ינאי בתמונה: נחל אלכסנדר המזוהם זורם לים. צילום: גיא שמואלי

דוח פתיחת עונת רחצה 2020 – רשימה ארוכה של חופים סגורים לרחצה

פתיחת עונת הרחצה מתעכבת, אך למרות זאת חלק מהחופים סובלים מזיהום. עמותת צלול דורשת מרשות המים לזרז הקמת מאגרים, להקים

עוד חורף מזוהם עובר על הנחלים

https://youtu.be/zHH6MLmegiE זרימות חזקות בנחל בצת. צילום: הלל גלזמן חורף 2020 אינו מביא בשורה טובה לנחלים. אמנם הגשמים הרבים שירדו בסוף

סתיו 2019: עקר זורם שוב בנחל אלכסנדר

כמו בכל שנה עם בוא הסתיו, ועם תחילת עונת מסיק הזיתים, מגיע מתחום הרשות הפלשתינית לנחל אלכסנדר זרם עכור של

"צלול" מתנגדת לתוכנית מסחרית מול מכמורת – "התוכנית עמומה"

"ההתנגדות מתייחסת להשפעת הפעילות המסחרית שהתכנית מאפשרת באתר, למתקני המו"פ, שכל הידוע לגביהם לעת הזו הוא שהם יהיו חדשניים, לנושאים