ארכיון של: ספטמבר 2018

היסטוריה של דחיות

2004 – הוועדה למתן היתרי הזרמה לים קובעת שהשפד"ן אינו עומד ביעד הפסקת ההזרמה לים. 2004-2007 – השפד"ן בודק  אפשרויות לשרפת הבוצה. אינו בודק

פרשת היטל ההזרמה

השפד"ן משיג פטור מתשלום היטל הזרמה מוטל על רשויות ומפעלים המזרימים מזהמים לים. מטרת ההיטל היא לבטא את הנזק שגורמת