כל הפוסטים בנחלים

נחלים – מילון מונחים

אוטריפיקציה Eutrophiction  גידול יתר של צמחיית מים עקב עודף מזון. גורמת להתדלדלות כמות החמצן המומס במים. עלולה לגרום לתמותת דגים נרחבת.

נחל קדרון

ירושלים, בית ישראל, מזרימה לנחל קדרון, שהוא אתר מורשת והיסטוריה, שליש משפכיה וגורמת לזיהום הנחל. השפכים נתפסים באתר הורקניה, באמצעות