ארכיון של: נובמבר 2018

זהירות: גריעת חולות

בשנים האחרונות מתרחשת תופעה מדאיגה של גריעת חול מחופי חיפה  מצפון לנמל ובחופי הכרמל הדרומיים. במשרד להגנת הסביבה מודעים לבעיה