תקנות למניעת השלכת פסולת לים – תגובת "צלול"

תקנות מניעת השלכת אשפה שידונו ביום ראשון הקרוב ה9.1.2022 בשעה 10:15 הן מבורכות, אולם ישנם חמישה מחדלים שיש לתקן, על מנת למנוע מתן הכשר להשלכת פסולת אל הים :

  • לגבי ההיתר שניתן להשלכת רשתות וצידי דיג כי בסעיף 7א, שכותרתו "חריגים להשלכת אשפה". להלן הסעיפים הבעיתיים:

"(3) אובדן של רשתות דיג סינתטיות שהתרחש במקרה;

  (4) השלכת ציוד דיג מכלי שיט לשם מניעת נזק לסביבה הימית או לשם הבטחת בטיחותו של כלי השיט או האנשים הנמצאים על כלי השיט."

אנו מבקשים למחוק את ס"ק 3: רשתות דיג הן מפגע סביבתי ובטיחותי חמור, ותכלית התקנות היא להרתיע ולגרום לכך שדייגים ידאגו לא לאבד רשתות אלא להחזירן אל החוף. דייגים שאיבדו רשת (עם או בלי מרכאות), צרכים להענש גם עם נעשה הדבר ללא כוונה אלא מרשלנות.

לגבי תת סעיף 7א(4): אנו מבקשים למחוק את המילים "לשם מניעת נזק לסביבה הימית".

איך השלכת ציוד דיג יכול "למנוע נזק לסביבה הימית? "בעוד שאנו יודעים ש"רשתות רפאים" או חוטי דייג במיוחד עם הקרסים הם מפגע סביבתי חמור וגם מפגע בטיחותי. 

  • בתחילת החוק אנו מבקשים להוסיף להגדרת המפקחים המוסמכים לאכיפת התקנות גם את המפקחים הימיים של רשות הטבע והגנים, כלומר מפקחים של רט"ג שעברו הסמכה לאכיפה של תקנות אלו. הסיבה היא שמפקחי רט"ג  נמצאים יותר בים ויכולים להבחין בהשלכות פסולת מכלי שייט או למצוא פסולת שאפשר ממנה להקיש על כלי השייט שהשליך אותה.
  • החרגת השלכת פסולת דגים מהתקנות:

בהגדרה "אשפה" מוחרגים דגים טריים וחלקים שלהם:

"דגים טריים וחלקיהם הנוצרים כתוצאה מפעילויות דיג המתנהלות במהלך ההפלגה; דגים טריים וחלקיהם הנוצרים כתוצאה מפעילויות של חקלאות ימית הכרוכות בהובלת דגים או רכיכות למיתקן של חקלאות ימית ולהובלת הדגים או הרכיכות שנאספו ממיתקן כאמור לחוף."

בהגדרה "השלכה" מוחרגת השלכת פסולת דגים.

אנו מבקשים למחוק את ההחרגה של דגים טריים וחלקים שלהם מההגדרות של "אשפה" ו"השלכה": דגים שנידוגו, גודלו בחקלאות ימית, או נוקו במסגרת פעילויות אלה, הם פסולת לכל דבר ועניין, ויש להשלכתה השפעות אקולוגיות, כמו משיכת דגים טורפים, מחלות ועוד. לא ראוי להשליך פסולת זו לים אלא יש להביא אותה ליבשה ולטפל בה בצורה מסודרת, בוודאי במסגרת של מיזם חקלאי כמו חקלאות ימית.

  • החרגת "הוצאת אשפה הנובעת ישירות מחיפוש, ניצול ועיבוד של משאבים מינרליים בקרקעית הים" מההגדרה "השלכה".

אנו מבקשים לבטל את החרגת האשפה הנובעת מחיפוש ניצול ועיבוד משאבים מינרליים, מכיוון שאשפה שנובעת מחיפוש מינרלים בים היא עדיין אשפה, שראוי לטפל בה בצורה מסודרת

.תקנה 2 – תחולה – התקנה מחריגה כלי שיט צבאיים מהפקודה.

אין שום הצדקה להחריג את כלי השיט הצבאיים מהתקנות, מכיוון שאין שום סיבה או הצדקה כי כלי שיט צבאיים יקבלו לגיטימציה לזהם את הים.

בברכה,

ד"ר יובל ארבל, סמנכ"ל צלול                        אלון רוטשילד, מנהל תחום המגוון הביולוגי, חלה"ט