"צלול" דורשת לצרף הנחיות ברורות לשימוש בכספי קרן הניקיון בעת מלחמה

כדי לפשט הליכים ולאפשר תקצוב של רשויות הזקוקות לסיוע בעקבות המלחמה, פרסם המשרד להגנת הסביבה הוראת שעה העוסקת בהקצאת תקציבים מהקרן לשמירת הניקיון לצורך סיוע בניהול התקין של משק הפסולת, ובכלל זה סיוע כספי לרשויות מקומיות בכל הארץ, וזאת ללא קשר למצבן הסוציו-אקונומי, לרמת הפגיעה שלהן מהמצב המלחמתי ולמאמצים העירוניים שהן השקיעו בהתמודדות עם האתגרים השונים. עמותת ״צלול״ חוששת  שכספי הקרן שמטרתה לצמצם את ההטמנה בישראל, ינוצלו בחוסר זהירות. כמו כן קיים חשש מהגדלת שיעורי ההטמנה כתוצאה מהגדלת התקציב המיועד לפינוי הפסולת ברשויות, שכן הטמנה היא הפתרון הקל, הזול והזמין ביותר עבור הרשויות בימי השגרה, כאשר זמינות תקציב פוטנציאלי להטמנה בשעת חירום עלול לפגוע במאמצי הפרדת הפסולת. ״פעולת סיוע ללא בקרה הדוקה עלולה לפגוע בניהול משק הפסולת שגם כך נמצא בפיגור בהשוואה לכל המדינות המתקדמות בעולם״, אומרים בארגון.

באתר משרד המשפטים כתבה "צלול": "כפועל יוצא של מצב החירום והפגיעה בניהול השוטף של משק הפסולת, פרסם המשרד להגנת הסביבה הוראת שעה בחוק שמירת הניקיון, התשפ"ד-2023, שעוסקת בהקצאת תקציבים מהקרן לשמירת הניקיון לצורך סיוע לניהול תקין של משק הפסולת, ובכלל זה סיוע כספי לרשויות מקומיות בכל הארץ, וזאת ללא קשר למצבן הסוציו-אקונומי, לרמת הפגיעה שלהן מהמצב המלחמתי ולמאמצים שהשקיעו בהתמודדות עם האתגרים השונים.

עמותת צלול מבקשת להדגיש  שהאתגרים הרבים שהצטברו עקב מצב החירום הפוקד את ישראל ידועים ומובנים היטב. יחד עם זאת, היא מבקשת מהמשרד לנקוט בזהירות יתרה בסיוע הכספי הנכלל בהוראת שעה זו, והביעה חשש כבד מהגדלת שיעורי ההטמנה כתוצאה מהגדלת התקציב המיועד לפינוי הפסולת ברשויות, אשר גם במצב שיגרה עומדים על כ-80% שהם  הגבוהים מבין מדינות ה-ECD. החשש הוא שהגדלת שיעורי ההטמנה יחריפו את מצב הטיפול בפסולת בארץ, יפגעו במאמצי הפרדת זרמי הפסולת ובפעילויות המחזור שהושגו במאמץ רב.

כספי הציבור המצטברים בקרן לשמירת הניקיון אינם מיועדים לעידוד הטמנת פסולת, אלא להפחית את כמויות ההטמנה המאסיביות, אשר למרבה הצער אינן פוחתות משנה לשנה למרות העובדה שנגמרו בישראל שטחי הטמנה. פעולת סיוע ללא בקרה הדוקה עלולה לפגוע בניהול משק הפסולת שגם כך נמצא בפיגור בהשוואה לכל המדינות המתקדמות בעולם.

"לפיכך", כתבה "צלול", "אנו דורשים לצרף להוראת השעה הנחיות ברורות לביצוע הרשויות המקומיות:

– להמשיך לפנות פסולת שהופרדה לזרמי הפסולת השונים: אריזות (פח כתום), נייר, זכוכית קרטונים, וכד', לצד הפחים הירוקים. המשך הפרדת פסולת במקור יסייע רבות בהפחתת כמויות הפסולת, שבהיעדר הפרדה ילכו להטמנה, וכן יסייע בשמירה על עקרונות הכלכלה המעגלית.

– לבצע, ככל הניתן, הצרחה של כוח אדם לטובת פעילות פינוי פסולת שוטפת ותקינה.

– להפנות חלק מהתקציב להצבת מכלי אצירה באזורי הכינוס של צה"ל, בהתאמה לזרמי הפסולת המופרדים: אריזות (פח כתום), נייר, זכוכית, קרטונים, וכד', וזאת לצד הפחים הירוקים.

בנוסף, יש לכלול בהוראת השעה:

– הגדרה של אמצעי בקרה ברורים, שיאפשרו שקיפות ניצול הכספים שיוקצו לרשויות המקומיות כגון: אישור הקצאת הכספים ע"י חברי הנהלת הקרן שמירת הניקיון בנוהל מהיר וקביעת אבני דרך לדיווח הכספים שהוצאו ע"י הרשויות.

– הוספת קריטריונים לפיהם יתבצע תיעדוף בהקצאת הכספים לרשויות מקומיות שמצבן הסוציו אקונומי מחייב סיוע גדול יותר בהשוואה לאחרות, למשל: רשויות שנמצאות בקו העימות בצפון ובדרום ורשויות בסיווג סוציו- אקונומי 1-5 בלבד אם הן לא בקו העימות. עם זאת, רשויות שעדיין נתקלות בקשיים ואינן עומדות בקריטריונים אלה יהיו זכאיות לסיוע בכפוף לתיקון הוראות השעה.