ניתוח זיהום מנקזים – תל אביב, ההידרולוג שמעון צוק

ניתוח זיהום מנקזים – תל אביב, ההידרולוג שמעון צוק

חוות-דעת-שמעון-צוקהמנתח את הדגימות שערכה צלול בנזקים עירוניים המזהמים את חופי הרחצה בתקופת הקיץ.

מפת הנקזים של תל-אביב:

השארת תגובה