"צלול" מתנגדת לתוכנית הממשלה לשנות את הרכב המועצה הארצית והוועדות המחוזיות

הממשלה מנסה להשתלט לא רק על בתי המשפט, אלא גם על ועדות התכנון. הצעת חוק מציעה להגדיל את כוחה של הממשלה  גם במועצה הארצית לתכנון ובנייה – גוף התכנון העליון של מדינת ישראל ובוועדות המחוזיות, באמצעות הוספת שני נציגים – נציג מטעם משרד ההתיישבות שבראשו עומדת אורית סטרוק ונציג של המשרד לפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי.

עמותת "צלול" מתנגדת להצעה בתוקף. לדעת העמותה משמעות המהלך היא פוליטיזציה בוטה של הוועדות, מתן משקל יתר לממשלה והפרת האיזון הקיים. להצעה מתנגדים גופים נוספים ביניהם מרכז השלטון המקומי. 

על פי ההצעה, מספר החברים במועצה הארצית יגדל מ- 11 כיום ל- 13, באמצעות הוספת נציג  של שרת ההתיישבות ונציג של השר לפיתוח הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

התוספת המוצעת משנה משמעותית את הרכב המועצה הארצית, שכולל כיום 12 נציגי משרדי ממשלה (נציג שר הפנים שהוא היו"ר + 11 נציגי משרדי ממשלה נוספים), 10 נציגי רשויות מקומיות, שלושה נציגים של מנהל מינהל התכנון, נציג רשות הטבע והגנים, מינוי של שר השיכון בעל הכשרה בענייני שיכון ובנייה, נציגי ציבור (מהנדס/ אדריכל, נציגת ארגון נשים, נציג הטכניון, נציג המוסדות המיישבים, בעל הכשרה בסוציולוגיה, נציג ארגון הגג של ארגוני הסביבה – סה"כ שישה נציגים).

הוספת שני נציגי ממשלה מפרה לחלוטין את האיזון בין הגורמים השונים המיוצגים במועצה לטובת הממשלה.

המלצת "צלול": 

  1. להוסיף שני נציגים מקצועיים –נציג נוסף של ארגון הגג של ארגוני הסביבה בעל ניסיון בתחום שמירת טבע/תכנון סביבתי/בנייה ירוקה והתחדשות עירונית. מינוי זה חיוני לאור הוספת נציגי ממשלה שמטרתם היא האצת פיתוח, לרבות בשטחים פתוחים. הנציג הנוסף יבוא ממהמוסדות האקדמיים, בעל מומחיות בתחום שינוי האקלים/אקולוגיה – מומחיות נדרשת לאור ההכרח לשים דגש על השלכות משבר האקלים ומשבר המגוון הביולוגי, בהליכים התכנוניים.
  2. ביטול נציגות המוסדות המיישבים, שכן חברותם במועצה הארצית מתייתרת לאור תוספת נציגה של שרת ההתיישבות, והוספת נציג נוסף של הרשויות המקומיות במקומו. "צלול" ממליצה שהנציג הנוסף יבוא מהחברה הערבית, המתאפיינת בייצוג חסר ומקומה אינו מובטח היום בהרכב המועצה הארצית. יש כאן הזדמנות לשנות עיוות זה.

הוספת סעיף 7(א1) –מוסיף להרכב הוועדות המחוזיות במחוז צפון ודרום נציג של שר ההתיישבות והמשימות הלאומיות.

גם במקרה זה מדובר בהפרה של האיזון הקיים בין נציגי ממשלה (סה"כ תשעה), נציגי רשויות נוספים (מתכנן המחוז ונציג רמ"י – סה"כ שניים), נציגי רשויות מקומיות (סה"כ חמישה), ונציגי ציבור (סה"כ שניים – אדריכל ונציג ארגון הגג של ארגוני הסביבה).

המלצת "צלול" היא להוסיף לוועדות אלה נציג ציבור נוסף מקרב הארגונים החברתיים הלא ממשלתיים, או נציג נוסף של ארגוני הסביבה.