כל הפוסטים בנגר עירוני

מקימים רשות ים וחופים

עמותת צלול קוראת לממשלה לפעול להקמת רשות ים משותפת למשרדי הממשלה, לרשויות המקומיות ולציבור, לניהול ולפיקוח על הים התיכון. העדר ניהול הים משמעותו כשל,