כל הפוסטים בדו"חות על הים התיכון

חוק אזורים ימיים

ראשיתו של החוק בהצעת חוק ממשלתית שארגוני הסביבה דרשו להכניס בו תיקונים. הצעת החוק לא אושרה בסופו של דבר. מטרת