כל הפוסטים באיים מלאכותיים

גונבים לנו את החופים

בראשית שנותיה של המדינה, תוכננו מרבית הישובים בארץ עם הגב לים, כשעל החופים תוכננו בעיקר שימושים נחותים כמו מזבלות, בתי קברות