תשובת קצא"א לשאלות "צלול": שמונה תקלות בשלוש שנים

שמונה תקלות בשלוש שנים – כך עולה מתשובת חברת "קו צינור אירופה-אסיה" (קצא"א) ל"צלול" בעקבות בקשתה לקבל מידע זה במסגרת חוק חופש המידע.

ב-2012 אירעו שתי תקלות במתקן החיפה באילת, בקווי הנפט של החברה אירעו שתי תקלות -האחת מהן אירוע דליפת דלק גדולה ליד מושב משען במסגרתו כ-145 מ"ק דלק גולמי נשפכו לקרקע, 94 מ"ק נשאבו בחזרה וכ-18 אלף טון קרקע מזוהמת פונתה מהמקום. ב-6 בנובמבר, נעשה ניסיון לגנוב קו לא פעיל של החברה, במסגרתו פרץ חנקן מהצינור.

ב-2022 אירעו שלושה אירועים באשקלון ואירוע אחד באילת במהלכם נזל דלק גולמי.

ב-2023 נזלו עשרות ליטרים של דלק גולמי במתקן החברה באשקלון.

החברה לא דיווחה על אירועים בטחוניים שאירועי במבצעי "שומר חומות" ובמלחמ "חברות ברזל".