בעקבות ביטול המס על החד פעמי: גידול של 25% בצריכה שהם שלושה מיליארד פרטי פלסטיק בשנה

ביטול המס על פלסטיק חד פעמי גרם לנזקים כבדים לסביבה ולמשק. על פי נתוני חברת "סטורנקסט", ב-2022 שבה נכנס המיסוי לתוקף, חלה ירידה של 33% בצריכה. ב-2023, בעקבות ביטול המס, חלה עלייה 25% בצריכה – שהם כשלושה מיליארד כלים בשנה. גידול משמעותי של 20% בצריכה חל בין פסח 2022 לפסח 2024.
לדעת "צלול", הנתונים מוכיחים שוב, שרגולציה סביבתית גורמת  להפחתה משמעותית בצריכה.הפלסטיק החד פעמי הוא מוצר מסוכן לסביבה ולבריאות שרגע לאחר השימוש בו הופך לפסולת המושלכת למטמנות, מזהמת את הים, החופים והנחלים, חודרת למזון לגופניו ופוגעת בבריאותנו.
ביטול המיסוי גרם למדינה להפסד של 300 מיליון שקל שהיו יכולים להיות מושקעים בנושאים חשובים.  
ביטול המיסוי היה צעד פוליטי, פופוליסטי, חסר אחריות וקצר רואי. ישראל שנחנקת בפלסטיק, מפגרת אחרי מדינות ה- OECD בקידום מדיניות למיגור נזקי הפלסטיק וטיפול מיטבי בפסולת. במקום לצמצם את הפער, הממשלה בחרה לעודד את הציבור לצרוך ולזהם יותר.
"צלול" דורשת להחזיר את המס על החד פעמי, יחד עם התאמות והקלות נדרשות לקהילות השונות, במטרה להפחית את הפגיעה הסביבתית והבריאותית ולעודד את הציבור להתנהגות סביבתית, בריאה ובטוחה יותר.