תוכנית מתאר לחופי נתניה

נקודות נוספות לדיון על תוכנית מתאר לחופי נתניה (תמ"א 13/6)

 1. נתניה גדלה וחופי העיר צריכים לשרת מאות אלפי תושבי העיר וסביבותיה וכן את התיירות שמהווה מקור פרנסה חשוב בעיר. לכן יש מקום גם לפיתוח מוקדי תיירות, ספורט חופי ונופש בזיקה לחופים והים. עם זאת, דוקא על מנת לשמור על הערכיות הנופית ואיכיות הטבעיות של חופי נתניה יש לתקן בתוכנית מספר כשלים אותם אפרט להלן.
 1. חשוב שהתוכנית המתוקנת תוצג לפני ציבור בנתניה שלא נחשף לתוכנית, לפני אישורה במוסדות התכנון.
 1. הכשלים בתוכנית שנפרט להלן מסכנים בחלקם את רצועת החוף החולית ואת המצוק ובחלקם האחר את נוף הים הפתוח ומשטר הגלים והזרמים החשובים לשמירה על איכות מי ים טובה ולפעעלות הספורט האהובה לאלפי גולשים בנתניה ולעשרות אלפי תיירים מישראל ומחו"ל הבאים לנתניה להנות מהחוף והגלים. יש לתקן את התוכנית שכשלים הללו יצומצמו למידה המינמאלית הכרחית לשמירת המצוק החופי בפני המשך התדרדרות. ועל מנת לתת שירותים הכרחיים למתרחצים, לגולשים, לשייטים ושאר נופשי החוף והים.
 1. בעיקרון פעיליות מסחר ופנאי שאינה קשורה ישירות לים ולחופים אינה צריכים להתקיים על החופים או במזחים אל תוך הים בשל ההשפעה הסבביתית השלילית הרבה שלהם, עדיף שפעיליות הסעדה ומסחר ופעיליות פנאי שאינם בזיקה ישירה לחוף יתקיימו לצד הטיילת בגב המצוק וישקיפו אל הים. תוספת של שטחי הסעדה ופעיליות מסחר ופנאי שאינם קשורות לחוף גורעות מהציבור גישה ושהות בשטחי חוף ציבורי ופוגעות בנכס הנופי של החוף.

בתוך מספר מצומצם של חופים אפשר להוסיף על הקים עוד כמה מאות מ"ר (בס"ה) של שטחי הסעדה/ובתי קפה על מנת לתת מענה נוסף לנופשים על החוף (תוך קדימות למתקנים חסרים לספורט חופי או ימי חסרים לפני הסעדה). וגם זאת יש לעשות בדרך שלא תגביר את נסיגת החוף והמצוק.

 1. חופים חוליים ופתוחים לציבור שומרים גם על בסיס המצוק. כל בניה בקוו הגלים מחזקת את הסחיפה וגריעה של חול מהחוף מתחת ובשולי המבנים הנ"ל (או במורד הזרם החופי)  ונתניה תשאר ללא חוף חולי וכל עבודות חיזוק המצוק לא יעזרו.
 1. מזחים – בסעיף 10.2 יש להגדיר את מספר המזחים המותרים והמרחקים בינהם ולא להשאיר זאת פתוח. יש לדרוש תוכנית מפורטת ותסקיר השפעה על הסביבה לתוכנית המזחים. אם כבר מזח, אז יש להעדיף חופים בהם מזח יכול לשמש גם כאלמנט להגנה על "החוף המשולב" ששטח הרצועה החולית בו מצומצמת; ואז הפרעה סביבתית זאת לחוף ולים תשמש לפחות גם לייעוד נוסף של שמירת החוף.

בהוראות התסקיר השפעה על הסביבה יש להבחון את השפעת המזח במודלים הדרודינאמיים של זרימה ותחלופת המים בשילוב עם מודל סדימנטולוגי. על המודל המשולב להוכיח שהמזח ייגן על רוחב החוף, אינו גורם לגריעה מדרום או מצפון לו ולא יוצר מצב של מים עומדים ומעופשים ב"צל" הדרודינמי של המזח או של שרטונות שיווצרו ליד המזח.

 1. מעגנה בסעיף 10.3,  יצויין  שתוכנית מפורטת למעגנה תהיה בכפוף למסקנות והנחיות תוכנית מתאר ארצית למעגנות הנמצאת בהכנה בימים אלו
 1. הרחבת החופים – סעיף 10.4 יצויין ששטח שהתווסף לחוף כתוצאה מהרחבת חופים השימושים/מבנים המותרים עליו יהיו על פי אותה חלוקה ג"ג הקיימת בתשריט התוכנית בין 'חוף לשימור', 'חופים לפיתוח מוגבל' ו"חוף משלב".  במקרה והרחבת החוף תאפשר הוספת מבנים/טיילת המותרים ע"פ אותה הגדרה אבל לא היתה אפשרית בשל רוחב מצוצמצם מידי על פי סעיף 11. 4. .ג (ראה בהמשך),  אזי יותר אותו מתקן/מבנה בכפוף לאישור תוכנית מפורטת והיתר בניה.
 1. טיילת לאורך "חוף משולב" לא תהיה במקום בו החוף החולי עד רגלי המצוק או מבנים העורף החוף הצטמצם לפחות מ-50 מטר מקו החוף עם הים. במידה והחוף יתרחב בעתיד אפשר לשקול המשך הטיילת במקטע זה. הסיבה לכך היא שבסופות חורף עזות הגלים עולם על החוף בעוצמה רבה גם 50 מטר מקו החוף, ואז בהינתן טיילת או כל מבנה קשיח אחר סחיפת החול מהחוף גוברת (ראו מקרה טיילת חוף דדו-זמיר בחיפה). אין צורך בטיילת נוספת בחוף בפיתוח מוגבל יש לבטל זאת.
 1. הגבלת השטחים המותרים לאירועים על החוף. כרגע בתוכנית יש הגבלות של זמן ותנאים שונים אבל כל החופים מותרים . יש לציין היכן מותרים ארועים אלו ולכל הפחות להחריג את החופים המיועדים לשימור מקיום אירועים כנ"ל.
 1. מחוץ ל12 מוקדים לא יותר כל שימושים שאינם שירותים הכרחיים למתרחצים. גם לא מזנון של 50 מ"ר . אם כבר קיימים 12 מוקדים למה לתת גמישות לפתיחת עוד עסקים על החופים ??
 1. 13. "מרחקי בניה מקו החוף" בסעיך 11.ג.4 בהוראות התוכנית מצויין 15 מטר כמרחק המינמאלי שממנו תותר בניה על החופים זה מרחק קטן ביותר . המרחק צריך להיות מינימום 30 מטר. וגם זה בתלות בפרופיל החוף פרופיל חוף נמוך שגלים גבוהים שוטפים אותו בעוצמה למרחק של 50 מטר ויותר, גם מרחק זה אינו תמיד מספיק. בחופים בהם רוחב החוף החולי קטן מ-30 מטר יש לאסור כל בניה קשיחה וכל מבנה, גם סוכת הצלה, צריכים להיות מבנה קל ופריק ויש לפנות מבנים אלו  אותם בעונת החורף ו/או לפני סערות גדולות .  בעולם הנבון לא בונים "סוכות הצלה" של 60 מ"ר מקובעות על יציקת בטון …
 1. סעיף 11.ג.3. – הרחבת מבנים קיימים בשטחי התוכנית יש להוסיף תעשה רק באישור הוולחו"ף ועל פי כללי הולחוף כיום (לגבי אפשרות לפטור כאשר לא מדבר בשינוי מהותי לענין שמירת הסביבה החופית, או דיון בממיינת בלבד או חובת דיון במליאת הולחו"ף) .
 1. סעיף 19 רק המשרד להג"ס + מוסד תכנון (הסכמה כפולה) יוכלו לפתור מהכנת תסקיר השפעה על הסביבה .
 1. יש לבטל את האפשרות לצמצם את שטחי החוף לשימור בסעיף 21.1 .
 1. בסעיף 21.2 : צמצום של 30% מהמרחקים המזעריים המותרים הוא למעשה להפוף את רצועת החול המגן המזערית מידי (15 מט' או 30 מט' לשימושים/היתרים השונים) לרצועה מזערית מידי בעליל (10 מט' ו20 מט' בהתאמה); לכן יש לבטל סעיף זה.
 1. סעיף 21.3 : לאפשר גמישות רק בהקטנת שטח/גודל סוכת המציל ממש אין צורך להרחיב את סוכת מציל של 60 מ"ר גם ככה זה מבנה גדול מידי.
 1. הנקודות המצויינו כאן אינן מחליפות או מייתרות את ההערות וההמלצות הטובות והחשובות שהוגשו לולחו"ף על ידי המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, ואדם טבע ודין.