תגובת "צלול" לדו"ח המפלס: ישראל כשלה בטיפול בפסולת

המסקנה המרכזית העולה מדו"ח המרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2021 היא שישראל נכשלת כישלון חרוץ בהתמודדות שלה עם נושא הפסולת, וכתוצאה מכך שריפת פסולת היא המזהם שנמצא במגמת עלייה.

שריפת פסולת – מהדו"ח עולה שכמות פליטת חלקיקים וחומרים החשודים כמסרטנים עלתה ב-28% לעומת הדו"ח הקודם. זאת בעקבות עלייה במספר אירועי השריפה עליהם מדווחת כבאות והצלה. 12,762 מקרים ב-2020 לעומת כ-10,000 מקרים ב-2018.

מיחזור – עלה ב-0.2% בלבד. כמות זניחה באופן יוצא דופן וכ-  8.8% בעשור שלם

לדעת "צלול" – מקרי השריפה הרבים הם תוצאה טיפול לקוי בפסולת לאורך כל השרשרת – גידול בכמות הפסולת, איסוף בעייתי והיעדר פתרונות למיחזור הגורמים  לזיהום אוויר המסוכן לבריאות, אלא גם למטרדי ריח ולסבל רב לתושבים. עוד עשור שלם חלף ומדינת ישראל לא מטפלת בפסולת רק מגדילה את הכמויות ומאפשרת שריפה לא מבוקרת במטמנות ובאתרים הלא חוקיים. צריך לזכור. המתאן הנפלט כתוצאה מהטיפול הלקוי בפסולת הוא בשעורים הגדולים יותר אפילו מקידוחי הגז. תופעה שיש לשים לה קץ במהירות האפשרית.

 שריפת עץ בקמינים  – עלתה ב-19% לעומת 2018. הנתונים מבוססים על נתוני הלמ"ס של יבוא עץ לקמינים ופחמים.

לדעת "צלול" – על המשרד להגנת הסביבה להגביר את האכיפה ואולי אף להטיל מס גבוה על עץ לקמינים כדי למנוע את השימוש הנרחב בו.

עלייה בכמות המלחים במכונים לטיפול בשפכים – הדוח מצביע על עלייה של 6% בכמות המלחים במכונים לטיפול בשפכים ב-2021 ועליה של 26% משנת 2016. העלייה מוסברת בחורפים הגשומים שהיו בשנים האחרונות שהביאו את רשות המים לחזור ולשאוב מי כינרת, שמליחותם גבוהה, ולספקם למערכת הארצית.

לדעת "צלול" – על רשות המים לשקול היטב את צעדיה, שכן עלייה ברמת המליחות של הקולחים מסכנת את היבולים החקלאיים ועלולה לפסול את המים לשימוש חקלאי. מעבר לנזק לחקלאות קיימת סכנה של הזרמת הקולחים לנחלים בשל היעדר שימוש. 

משבר האקלים – מהדוח עולה שב-2021 פחתה פליטת גזי החממה ב-3% בעקבות הצמצום בשימשו בפחם לייצור חשמל והגברת הייצור של אנרגיות מתחדשות.

לדעת "צלול" – מדובר בהפחתה מזערית הרחוקה מאוד מהיעד שהציבה המדינה ועוד יותר מכך מהיעד העולמי.

מפעלים גדולים: מדו"ח המפלס עולה שלושת המזהמים הגדולים, מלבד תחנות כח הם בז"ן כי"ל ונשר, וזאת  למרות הצלחה מסוימת בהפחתת פליטות ממקורות אלה. 

לדעת "צלול": המסקנה המתבקשת  היא שאין ברירה אלא  לסגור את בז"ן – המזהם התעשייתי הגדול ביותר הנמצא במרכז מטרופולין עירוני,שהוא שריד של טכנולוגיות מהמאה 19, ומכיוון  שהעולם זז לרכבים חשמליים, וכי כבר כיום 40% מהדלקים שהוא מייצר מיועדים לייצוא, כשהזיהום נשאר כאן.