הישג למאבק על חופי אילת: שר התיירות, רזבוזוב, הורה לעצור את תכנון החלק הדרומי, ולהציב מפקחים בצפוני

איגודן

בתום סיור באילת, הורה שר התיירות, יואל רזבוזוב, לעצור את תכנון פיתוח החוף הדרומי של העיר, עד ליישום הלקחים הסביבתיים מהעבודות הנערכות בחוף הצפוני בימים אלה. עוד הנחה את החברה המבצעת את העבודות בחלק הצפוני, להציב מפקח שישגיח על עליהן. העבודות בחלק הצפוני לא יעצרו. משרד התיירות מממן את העבודות בסכום של 400 מיליון שקל.

החלטת השר באה בעקבות מחאת תושבי אילת וארגוני הסביבה, "צלול", החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין,  כנגד העבודות שמבצעת עיריית אילת בחופיה. ארגוני הסביבה דרשו מהשר לעצור את העבודות בחלק הצפוני, ולהקים וועדת מומחים שתבחן את התוכנית בחלק הדרומי. 

מכתב הארגונים לשר התיירות

הנדון: בקשה לדרוש להפסיק את העבודות בטיילת ולשקול מחדש את המשכן

ארגוני הסביבה מבקשים מכבוד השר לעצור את העבודות הפוגעניות המבוצעות בימים אלה בחוף הצפוני של אילת, למנוע את המשכן בחוף הדרומי, ולמנות צוות בדיקה שיבדוק את התאמתן לחופי אילת. משרד התיירות הוא הגורם המממן עבודות אלה, שעלולות לפגוע פגיעה אנושה בחופי אילת ובשונית האלמוגים, ולכן מן הראוי שיהיה מודע לנזק הגדול שהן גורמות, ולפעול למניעתו.

העבודות המבוצעות והמתוכננות בסמוך לקו המים, בעלות של כ-400 מיליון שקל, מבוססות על תוכניות משנות ה-80', שאינן לוקחות בחשבון את רגישותו של מפרץ אילת ואת רגישותה של שונית האלמוגים שהיא הצפונית בעולם, ותהיה האחרונה לשרוד את משבר האקלים שמשמיד שוניות בכל רחבי העולם. העבודות כוללות משטחי בטון רחבי ידיים, המעוגנים לקרקע, ממש בסמיכות לקו המים, הגורעים שטחי חוף וחול, נטיעה נרחבת של עצים שיזרימו לים חומרי הדברה ודישון והצבת תאורה שתגרום לזיהום אור קשה, שישפיע על החי והצומח שבמפרץ. לא פחות חשוב, העבודות נוגדות את רוחה המיוחדת של העיר. עובדה המעוררת את חמתם של אזרחים רבים.

לא רק זאת. העבודות נוגדות את רוח מסמך המדיניות לחופי אילת, שמקדמים משרד התיירות, מינהל התכנון ועיריית אילת, להתאמת התכנון לשינויים בתחומי התיירות, המלונאות, התעסוקה והקהילה. לא יעלה על הדעת, שבמקביל לגיבוש מסמך חשוב  זה, עיריית אילת תקדם תוכניות הנוגדות עקרונות אלה, תוך הסמתכות על תוכניות ישנות.

התוכניות נוגדות את חוק החופים ואת עמדות התכנוניות העדכניות הנוגעות לחופים, הכלולות בתוכנית המתאר הארצית (תמ"א) 1, שאמנם אינה חלה על חופי אילת, אך יש להתייחס אליה כמייצגת תפיסה תכנונית עדכנית. סעיף 3.1.5 קובע שבתחום חוף הים תיאסר בנייה, למעט השימושים והמבנים המותרים. סעיף 3.1.6 קובע שכל בינוי בתחום חוף הים ייעשה תוך מזעור הפגיעה בסביבה החופית. סעיף 4.1.2 קובע שמיקומה של טיילת חוף ייקבע על בסיס מסמך "ראייה כוללת" בעריכת הרשות ובאישור הולחו"ף, לאחר שיפורסם לידיעת הציבור. בימים אלו הושלמו ואושרו הנחיות למסמך זה, המחייב את כל הרשויות. ביצוע מקטעי טיילת נפרדים, ופיתוח מוקדי חוף, ללא תכנון כולל, חוטאים למטרה של שמירת האינטרס הציבורי במרחב החופי.

העיר אילת היא אתר התיירות השני בחשיבותו בארץ. לאלמוגים שבמפרץ יש חשיבות עולמית שלא תסולא בפז. מנכ"ל משרד התיירות דאז, אמיר הלוי: אמר בתגובה לקידום מסמך המדיניות: "משרד התיירות רואה במכלול המשלב טבע מדברי ייחודי – ים ועיר ביחד – ערך מרכזי, וזהו גם הפוטנציאל המיצובי של המוצר התיירותי החדש והמושך". העיר אילת תמשוך אליה תיירים מקומיים וזרים לא בזכות משטחי בטון אינסופיים על חוף הים, אלא בזכות מי המפרץ הצלולים ושונית האלומגים המרהיבה שבהם. עבודות כפי שמבצעת עיריית אילת יגרמו לפגיעה אנושה באלמוגים ולפגיעה אנושה בפוטנציאל התיירותי של העיר. בידך הדבר.