בית המשפט צירף את "צלול" לעתירה לפתיחת שוק האריזות לתחרות

בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים אישר את צירופה של "צלול" כידידת בית המשפט לעתירה של חברת "נטאלי" לפתיחת שוק האריזות לתחרות. הבקשה הוגשה לבית המשפט כחלק מהמאבק להגדלת שיעורי המחזור ולהקטנת שיעורי ההטמנה הגבוהים, במטרה לשבור את המונופול של תאגיד תמי"ר לאיסוף האריזות למחזור ולאפשר לחברות נוספות להיכנס לשוק, על פי הנדרש בחוק. הבקשה באה על רקע הכישלון של תמי"ר באיסוף האריזות – במיוחד מהמגזר הביתי, זאת לאור העובדה שאחוז האריזות הנאסף במכלים הכתומים מדשדש בין 0.5 – 4% מסך האריזות המושלכות לאשפה (תלוי את מי שואלים ולפי איזה מידע מחשבים).

במהלך פברואר 2023 הגישה עמותת צלול בקשה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים להצטרף לעתירה נגד המשרד להגנת הסביבה בנושא החוק להסדרת הטיפול באריזות.
השבוע אישר בית המשפט לצרף את "צלול" ואת תאגיד תמי"ר לדיון בעתירה.
"צלול" ביקשה מבית המשפט להשמיע את עמדתה לגבי חומרת הנזקים הסביבתיים והבריאותיים הנובעים מהכשל המתמשך במחזור אריזות, ואת הצורך להגדיל את כמות האריזות המגיעות למחזור ולהקטין את שיעורי ההטמנה בארץ, הגבוהים פי שתיים ממדינות ה-OECD.
העובדה שעל אף חובתם המפורשת בחוק, אחוז העסקים שהתקשרו עם תמי"ר עומד על כ-54% בלבד, שנים ארוכות לאחר שנחקק החוק, קשורה במישרין למעמד המונופוליסטי של תאגיד המחזור.

תמי"ר קובעת את דמי הטיפול שהיא גובה באופן שמביא אותה לרווחיות כבר בהיקף הפעילות הנוכחי, ומאחר שאין כל תחרות שתגרום לה להפחית את המחירים, היא אינה נדרשת להגדיל את היקף המתקשרים עמה על מנת לשמור על רווחיותה, ולעמוד במכסות המחזור החלות מכוח חובת היצרנים.

בנוסף, ברקע בקשת ההצטרפות נמצא שיעור האיסוף הנמוך עד אפסי של אריזות מהזרם הביתי באמצעות הפחים הכתומים. הדיווח האחרון של תמי"ר היה בשנת 2015 ועמד על שיעור איסוף של פחות מ- 1%! מכלל כמות הפסולת העירונית.

לדברי "צלול" שבירת המונופול בשוק הטיפול באריזות, ויצירת תחרות יביאו להפחתת הטמנת פסולת הפלסטיק ולהגדלת היקפי המחזור בארץ, שני יעדים בעלי חשיבות סביבתית ובריאותית עצומה.