"צלול" לשקד: יש לכלול בתקנות הרוקחים איסור ליבוא מיקרופלסטיק

עמותת צלול פנתה לשרת המשפטים, איילת שקד, לכלול במסגרת תקנות הרוקחים (תמרוקים) התשע"ח-2018, איסור על יצור ויבוא של תמרוקים המכילים מיקרופלסטיק. תקנות אלה יאושרו במסגרת חוק ההסדרים. את האיסור יש לכלול בפרק ט: "חומרים אסורים וחומרים מוגבלים לתמרוקים".

המיקרופלסטיק הם גרגירי פוליאתילן המוחדרים מזה למעלה מ-50 שנה לתמרוקים – משחות שינים, סבונים ותמרוקים נוספים, במטרה לשפר את יעילותם. לאחרונה גילו מספר חוקרים, כי גרגירים אלה שקוטרם פחות מחמישה מ"מ, מגיעים למכונים לטיהור שפכים, משם מוזרמים לשדות החקלאים, באמצעות מי ההשקיה או מוזרמים לנחלים ומשם לים, שם הם גורמים לנזקים כבדים לחי ולצומח הימי עד להכחדתם של מינים רבים.  מאחר וחלק מהיצורים הימיים משמשים למאכל, הרי שחלקיקי פלסטיק אלה מגיעים גם לשולחננו וגורמים לנזקים בריאותיים לציבור.

לאחר שנודעו הנזקים הכבדים שגורם המיקרופלסטיק חתם, ב-28 לדצמבר 2015, נשיא ארה"ב דאז, ברק אובמה, על חוק האוסר מכירת מוצרים המכילים מיקרופלסטיק בקוטר של פחות מ-5 מ"מ, שנכנס לתוקף החל מיולי 2017. לאחרונה הודיע גם האיחוד האירופי על הגבלה של מכירת מוצרים המכילים מיקורפלסטיק החל מ- 2030. אנגליה, איטליה וניו-זילנד הודיעו כי איסור מכירת מוצרים המכילים מיקרופלסטיק תיכנס לתוקף עד ליולי 2018.

לדעת עמותת צלול, על מדינת ישראל להצטרף באופן מידי למגמה עולמית מבורכת וחשובה זו באמצעות איסור יצור, הפצה ומכירה של תמרוקים המכילים מיקרופלסטיק ובכך לתרום תרומה מכרעת לשלומם של הים והנחלים ושל הציבור כולו.

קראו גם: צלול הצטרפה לקואליציה כנגד המיקרופלסטיק