"צלול" לרשתות השיווק: "פרסמו את רשימת האתרים להשבת מכלי פיקדון"

"צלול" פנתה לכל מנהלי הרשתות לשיווק מזון בארץ בדרישה לפרסם את האתרים בהם יכול הציבור להשיב את מכלי הפיקדון שברשותו. במכתבה כתבה "צלול":

עמותת צלול מבקשת מהנהלת הרשת להעביר לה את רשימת האתרים שבהם יכול הציבור להחזיר בקבוקי משקה שחל עליהם פקדון. בכוונת "צלול" לפרסם רשימה זו במטרה להקל על הציבור להשיב את המכלים, ולהגשים בכך את מטרת החוק שהיא למנוע את המשך זיהום השטחים הפתוחים והחופים, למנוע את הגעת הבקבוקים למי הים שם הם מתפוררים למיקרופלסטיק (מחקרים מוכיחים שמקור 60% מהפלסטיק הימי הוא בפסולת שמשאיר הציבור על החופים), ולמנוע את הגעתם למטמנות הפסולת.

כידוע לכם בוודאי, למרות חשיבותו העצומה של החוק, המשק הישראלי נערך ליישומו בצורה חלקית, רשלנית ולא מספקת, עובדה המקשה מאוד על צרכני המשקאות להשיב את הבקבוקים ולגבות את הפיקדון. התוצאה היא תחושת תסכול רבה של הציבור, שגם אם הוא רוצה למלא אחר הוראות החוק – הדבר נמנע ממנו.

פרסום רשימת כלל האתרים שבהם אפשר להשיב את הבקבוקים באמצעות מכונות יעודיות, או באמצעים אחרים, ושיתוף פעולה בין כל הגורמים: ממשלה, היצרנים ורשתות השיווק, יקלו על הציבור ויסייעו לו להגשים את מטרת החוק שהיא הפסקת השלכת המכלים לשטחים הפתוחים ולחופים, וזיהום הסביבה. הצלחת החוק תעביר לציבור מסר חיובי לפיו אורח חיים סביבתי ומקיים אפשרי ואינו כרוך במאמץ רב מדי.

בנוסף, פנתה "צלול" לציבור בבקשה לנסות להשיב מכלים ולדווח לה על מקומות שבהם השבת המכלים התקבלה ברצון ועל מקומות שבהם הבקשה התקבלה בסירוב.