"צלול" לרשות המים: אי החלטה במט"ש תנובות תגרום לזיהום נחל אלכסנדר ותמנע את פיתוח האזור

עמותת צלול פנתה בשנית לרשות המים, בבקשה שתקבל החלטה בעניין מט"ש תנובות לפני האסון הסביבתי שבפתח.

המט"ש מטפל בשפכי הישובים קדימה, צורן (תאגיד מעיינות השרון בע"מ), קלנסואה והמועצה אזורית לב השרון. בעקבות גידול האוכלוסייה, בעיקר בקדימה ובצורן, המט"ש חורג מיכולת התכן שלו, העומדת על 9,000 מ"ק ליום (מק"י) וכתוצאה מכך רבע מקולחי המט"ש – כ-1,500 מק"י אינם עוברים סינון חול, עובדה הפוגמת בצורה ניכרת באיכותם. בחודשים האחרונים גדלה הספיקה בכ-2,000 מק"י, עובדה שתגרום לקריסת התהליך הביולוגי ולהזרמת השפכים לנחל.

החברה לטיפול במי קולחין "קלנסואה- לב השרון" הכינה תוכנית לשדרוג המט"ש, שאושרה במשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, אך רשות המים טרם אישרה אותה, עובדה הגורמת לאי ביצועה. לאחרונה, מאחר והמט"ש אינו עומד בתקנות המים וחוק רישוי עסקים, החל המשרד להגנת הסביבה בתהליך אכיפה כנגד מנהליו ומפעיליו, למרות מאמציהם. אי שדרוג המט"ש מעכב תוכניות בנייה גדולות בקדימה ובצורן הכוללות כ-12,000 יחידות דיור.

עוד כתבה "צלול", שידוע לה  שהסיבה להיעדר החלטה ברשות המים נובעת מרצון להעביר את השפכים העודפים למתקן החירום ביד חנה, שאת שדרוגו בלמה המדינה למרות החלטת בג"ץ (6725/14) מ-2014, שבו התחייבה לממן הקמת מט"ש חדש בעלות של כ-250 מיליון שקל. אלא שלאחרונה מתברר שלמרות השקעה אדירה בתכנון, אין בכוונת משרדי הממשלה ורשות המים לסייע בהקמת המט"ש: "בשל המורכבות הכלכלית והקושי לגייס מקורות מימון לעצירת מפגע חמור זה" (ישיבת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב מ- 14 בינואר 2021). כהמשך להחלטה  הורתה המועצה על "מינוי וועדת משנה של מועצת רשות המים, שתלווה את עבודת הצוות המקצועי ברשות, תבחן חלופות וסיכונים כדי לגבש המלצה לתוכנית פעולה להקמת מט"ש שתובא לאשור המועצה עד ליום 31 ביולי 2021". אלא שגם ועדת משנה זו נפגשה עד כה פעם אחת בלבד, ולכן ספק אם תוכל לגבש המלצה כפי שהוטל עליה.

עוד כתבה "צלול": "עמותת צלול מבקשת מרשות המים לקבל החלטה מיידית להרחבת מט"ש תנובות, ולמצוא דרך להקים את מט"ש יד חנה אחרי 20 שנות שיהוי וגרירת רגליים. יצירת תלות בין שני הפרויקטים תגרום לכשל חמור במט"ש תנובות, תגדיל את הזיהום בנחל אלכסנדר הסובל מפגיעה ארוכת שנים ותמנע את פיתוח האזור".