"צלול" לרשויות המקומיות: יש להיערך לחורף ולמנוע זיהום והצפות

עמותת "צלול" פונה למרכז השלטון המקומי, ולראשי הערים בכל הארץ בבקשה  שיערכו לקראת גשמי החורף במטרה למנוע את נזקי ההצפות ואת זיהום הנחלים והים המתרחשים כמעט בכל חורף בשל ריבוי הנגר העירוני.

בין האמצעים שיש לנקוט:

  • לנקות את תעלות הניקוז ואת פתחיהן מפסולת שהצטברה במהלך הקיץ.
  • להגביר את ניקוי הכבישים והמדרכות מפלסטיק חד פעמי, אבק, בדלי סיגריות והפרשות בעל חיים.
  • לאסוף פסולת מוצקה מערוצי הנחלים ומהתעלות – בקבוקים, שקיות ופסולת פלסטיק.
  • לאכוף על הציבור את ניתוק המרזבים ממערכות הניקוז והביוב, ולהפנות את המים לגינות ולשטחים מחלחלים.
  • להקים קולטני פסולת על פתחי צינורות הניקוז ולדאוג לתחזוקתם ולריקונם.

לדברי "צלול" הדברים אמורים במיוחד לגבי הגשם הראשון של החורף, הסוחף לנחלים ולים זיהום רב שהצטבר ברחובות הערים במהלך הקיץ: דלק, שמנים, מתכות כבדות, בדלי סיגריות, פסולת, פסולת פלסטיק, אבק, הפרשות בעלי חיים וחיידקים רבים. אלה מזהמים את הנחלים, חופי הרחצה, פוגעים בחי ובצומח הימי ופוגעים בבריאות המתרחצים, הגולשים ויתר ספורטאי החורף.

באשר לטווח הארוך, ביקשה עמותת צלול מהרשויות לפעול להקטנת כמות הנגר ולשפר את איכותו:

  • להפריד בין מערכות הביוב למערכות הניקוז, כפי שקובעות תקנות צנרת של המשרד להגנת הסביבה.
  • לתכנן שכונות חדשות תוך התחשבות בנושא הנגר
  • להתקין מתקנים לצמצום כמותו ושיפור איכותו של הנגר – ביופילטרים, גינות קולטות נגר, מדרכות, כבישים וכיכרות מחלחלים ועוד – כל זאת בהסתמך על נתוני אמת בנושא הידרולוגיה, מבנה הקרקע, כמויות הגשם ועוד.

עוד כתבה "צלול" שהיא בטוחה  שאימוץ ההמלצות  ימנע את תופעת ההצפות החוזרת על עצמה כמעט בכל חורף, שעל-פי התחזיות רק תלך ותגבר בעקבות שינוי האקלים שמתאפיין באירועי גשם חזקים ועוצמתיים ובהפסקות ארוכות בין אירוע גשם למשנהו, עובדה שתגרום לכמה אירועי "גשם ראשון" ולעלייה בכמות אירועי ההצפה והזיהום.