"צלול" לראשי רשויות: "נתקו את החיבורים הצולבים והפסיקו להזרים ביוב לנחלים ולים"

עמותת "צלול" פנתה למספר ראשי ערים באזור המרכז בדרישה לנתק את החיבורים הצולבים בין מערכות הנגר והביוב שבתחומן, ולמנוע בכך את הזרמת הביוב לנחלים ולים. בין הערים: הרצלייה, ראשון לציון, חולון, פתח תקווה, אזור, תל אביב, רמת גן ועוד. בקשה זו באה לאחר סידרה של בדיקות שערכה "צלול" במוצאי הנקזים העירוניים המזרימים נגר[1] עירוני לנחלים ולים, במטרה לאתר גלישת ביוב אליהם. לדברי "צלול": הזרמת ביוב לנחלים ולים מסכנת את בריאות השטים, השחיינים והגולשים ופוגעת במערכות האקולוגיות. 

ביום 25 בדצמבר 2022 דגם ה"איגודן" קווים בשורה של ערים, בהם נמצאו ריכוזי קוליפורמים צואתיים בסדרי גודל של מאות אלפי חיידקים (MPN in 100ml) [2]– המעידים על חדירת  שפכים לתעלות ניקוז מי הנגר. ממצאים אלו חורגים באלפי אחוזים מהתקנות של הזרמה לנחלים או  השקיה בקולחים. הממצאים חוזרים על אותן תוצאות (בסד"ג) שנמצאו באותם נקזים בחורף 2020-2021.

הביוב חודר לתעלות הניקוז בעקבות "חיבורים צולבים" לא חוקיים בין המערכות, חיבור מרזבים למערכת הביוב והזרמת מי גשם מחצרות וקטעי רחובות למערכת הביוב. לעיתים אלה הם חיבורים ישנים, אך לרוב מדובר בחיבורים פיראטיים, בחלקם הגדול בתחומי החצרות. בעת אירועי גשם חזקים (שתכיפותם ועצמתם גדלים בשל משבר האקלים), החיבורים גורמים לחדירת מי גשם למערכת הביוב העירונית לגלישת הביוב לרחובות, לתעלות הניקוז ומשם לנחלים ולים, וכן להזרמת ביוב יזומה לנחלים כתוצאה מהצפת המכונים לטיפול בשפכים (מט"ש). חיבורים אלה אסורים ע"פ תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים) התשע"ב – 2011, שמחייבות את הרשויות המקומיות לנתק חיבורים בין מערכות הביוב ומערכות הניקוז.  

במשך שנים מתריעה "צלול" על הזרמת הביוב לים בימות החורף, באמצעות ארגון כנסים, כתבות בתקשורת ופנייה ישירה לראשי הרשויות. עמותת "צלול" קוראת לך, למשרדי הממשלה, ראשי הרשויות ותאגידי המים והביוב להאזין לקולו הרם והברור של הציבור שבשל הזיהום נמנעת ממנו הזכות להינות ממשאביו, למלא אחר הוראות החוק ולעשות מאמץ ולהסדיר אחת ולתמיד נושא זה.

הצעדים לפתרון הבעיה ידועים וברורים, ובראשם ניתוק החיבורים הצולבים בין מערכות הביוב והתיעול העירוני (ניקוז מי הגשם), בעיקר בשכונות הותיקות, שהם הסיבה המרכזית להזרמת הביוב לים.

ידוע לנו כי מדובר בתופעה כלל ארצית ובמהלך שיש לו עלות כלכלית לא מבוטלת, וכי חלק מהרשויות יתקשו להרים את הנטל בעצמן. לכן פנתה "צלול" גם למשרדי הממשלה – האוצר, המשרד להגנת הסביבה ורשות המים, בדרישה לעשות את המוטל עליהם, ולסייע לרשויות לבצע מהלך חשוב זה, במטרה לשים קץ אחת ולתמיד לתופעה מבישה ומזיקה  זו.

מהרשויות מקומיות מבקשת "צלול" לבצע את המהלכים הבאים:

לבצע סקרים לאיתור חיבורים בלתי חוקיים בין מערכות ביוב ומערכות הניקוז, לאכוף ניתוק מרזבים וניקוזים ממערכות הביוב כפי שמחייב החוק ולחייב את הקבלנים לעמוד בעקרונות תמ"א 1 לצמצום כמות הנגר.

לדברי "צלול", ישראל היא מדינה חמה וצפופה, שבעקבות משבר האקלים רק הולכת ומתחממת ושלמשאב הים שלה תפקיד חשוב בחייהם וברווחתם של תושביה. לא יעלה על הדעת לפגוע במשאב טבע חשוב זה ולגזול אותו ממיליוני אזרחים בגלל בעיה הנדסית שיש לה פתרון. אנו מציעים את את עזרתנו על מנת לרתום את האנרגיה הציבורית, לשחרר חסמים וביחד להוביל את השינוי.

במכתב לרשויות כתבה "צלול": "נודה לכם באם תעדכנו אותנו לגבי המהלכים שעושה העירייה כדי למנוע את תופעת החיבורים הצולבים ואת תוכניותיה לטווח הקרוב והרחוק בנושא זה".

[1] עודפי הגשם הנגרים מהגגות החצרות והרחובות ומתועלים בתעלות הניקוז

[2] MPN is equal to one CFU. Both units measure the estimated number of bacteria in a water sample. Both are recognized by a variety of scientific and regulatory bodies worldwide including the US Environmental Protection Agency (EPA) and the International Standardization Organization (ISO).

[3] מספר תרופות מתוך 4 שנבדקו שנמצאו בהם ריכוזים מעל לגבול הדיטיקציה. גבול הכימות הוא 8 ננוגרם לליטר, והערכים נותרו בד"כ עד 100 ננוגרם ללינטר (0.1 ppb),  מלבד נקז חלוצי התעשיה בחיפה בו נמצאו ריכוזים גבוהים יותר תוצאות מלאות מצורפות.