"צלול" לראשי הרשויות: טפלו בנגר העירוני לפני הגשם

עמותת צלול פנתה לראשי רשויות החוף בבקשה לבצע פעולות מנע לפני הגשם  במטרה למנוע הצפות ונזקים ובעיקר למנוע הזרמת מי נגר מזוהמים לנחלים ולים. הדברים אמורים במיוחד לנגר שלפני הגשם הראשון הנושא עמו זיהום רב, שהצטבר בכבישים ובשטחים הפתוחים במהלך חודשי הקיץ, ואשר גגורם לפגיעה קשה בנחלים ובים ולסגירת החופי רחצה.

פעולות לטווח המידי (לפני הגשם ולאחר הפוגות ארוכות בין גשמים)

 1. ניקוי תעלות הניקוז והקולטנים מפסולת שהצטברה במהלך הקיץ – בקבוקים, כוסות, אריזות מזון, שאריות מזון, מגבונים, פקקים, פגרי בעלי חיים ועוד. ניקוי זה ימנע את סתימת הקולטנים והצפתם בעקבות הגשם.
 2. ניקוי קפדני של הרחובות באמצעות טאטוא ואיסוף של אשפה עד רמת בדלי סיגריות ופקקי בקבוקים, הפרשות בעלי חיים ופסולת מוצקה – אי איסוף הפסולת תגרום לסתימת הקולטנים ולהסעת הזיהום לנחלים ולים.
 3. עריכת ביקורות במקומות המועדים לזיהום: אזורי תעשייה, מוסכים ותחנות דלק, ודרישה לנקותם לפני הגשם.
 4. ניתוק מרזבים – אכיפת התקנות המחייבות את ניתוק המרזבים ממערכות הביוב כדי למנוע כניסת גשם.
 5. בקשה מהתושבים לנקות מרזבים ולנתב את המים לגינה במקום למדרכה או לכביש.
 6. ניקוי החופים המוכרזים והלא מוכרזים כדי למנוע את הסעת הפסולת, בעיקר פסולת פלסטיק, לים.

פעולות לטווח הארוך

 1. הפרדה מוחלטת בין מערכות הניקוז למערכות הביוב – חדירת מי נגר למערכת הביוב גורמת לפריצת ביוב מהצינורות ולתקלות במכונים לטיהור שפכים בעקבות הצפת המערכת במים.
 2. הקמת מתקנים לתפיסת הפסולת בפתחי הנקזים העירוניים – יש צורך לרוקן את המתקנים בעקבות הגשם.
 3. הקמת תחנות שאיבה במקומות המועדים לחדירת ביוב, והפניית המים למכוני הטיהור (מט"ש).

פעולות לטווח הארוך

 1. תכנון שכונות חדשות תוך התחשבות בנושא הנגר – שיתוף יועץ הידרולוגי ויועץ נוף בשלב התכנון.
 2. מתן היתרי בנייה לשכונות חדשות ומתחדשות רק באם הן כוללות פתרונות לצמצום הנגר ולשיפור איכותו.
 3. סלילת כבישים ומדרכות בחומרים מחלחלים.
 4. הקמת גינות קולטות גשם, פארקים קולטי גשם, ביופילטרים ומתקנים לאיסוף מי גגות ברחבי העיר ועידוד הציבור לקלוט מי נגר בגינות פרטיות ובגינות של בניינים.
 5. פרסום הפעולות בתקשורת במטרה להסביר לציבור את חשיבות הטיפול בנגר העירוני, החיסכון במשאבים שהוא גורם והחשיבות שבטיפול לנחלים ולים.