"צלול" לסמט: "חוק השקיות מייצר מפגעים"

עמותת צלול מבקשת ממנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט, לחזור ולהסביר לרשתות המזון ולכלל הציבור את העקרון עליו מבוסס חוק השקיות, שהוא צמצום השימוש בשקיות. בקשה זו באה על רקע התופעה שבה רשתות השיווק, אך גם חנויות נוספות, מחלקות לציבור שקיות פלסטיק, שהן לכאורה לשימוש רב פעמי, ושל שקיות קטנות.

במכתב לסמט כתבה "צלול": "שלוש שנים לאחר חקיקת חוק השקיות (החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016), וכמעט שלוש שנים מכניסתו לתוקף, נדמה שהחוק מייצר מפגעים סביבתיים רבים, שעל המשרד להגנת הסביבה לשים עליהם את הדעת ולמנוע אותם במהירות האפשרית.

עוד כתבה "צלול", כי אמנם הנתונים מלמדים, כי חלה הפחתה בשימוש בשקיות הגופייה (2017-2018) אך מתברר כי באותה עת ממש עלה ברשתות השיווק השימוש בשקיות הקטנות יותר, שאינן כלולות בחוק. לא רק זאת, חלה עלייה דרמטית בחלוקת סלים העשויים מפלסטיק, המוגדרים אמנם לשימוש רב פעמי, אך חלוקה פראית ובלתי מבוקרת שלהם הופכת אותם למפגע סביבתי קשה.

לדעת "צלול", כדי להימנע ממפגעים אלה, ובמטרה להגשים את מטרות החוק, שהן צמצום השימוש בפלסטיק חד פעמי,  על המשרד להגנת הסביבה לחוזר ולהסביר לרשתות המזון ולכלל הציבור את הסיבה המרכזית לחקיקת החוק: צמצום השימוש בפלסטיק, המיוצר מנפט, שהוא אחד מאויבי הסביבה הגדולים ביותר ולמנוע את החלוקה הבלתי מבוקרת של תחליפים שהם גרועים לא פחות מהשקיות. עוד כתבה "צלול", כי היא סבורה, שמסע הסברה כזה, הכולל פירוט החלופות לשקיות, יסייע לבעלי הרשתות, לציבור ולסביבה.

"צלול" גם הזכירה לסמט, כי הוא הביע את דעתו בפורומים שונים, לפיה הוא תומך בשינוי החוק, כך שיחייב הטלת תשלום על כלל השקיות המחולקות במשק. "יש לקוות שעם כינון הכנסת החדשה, יקדם המשרד את שינוי החוק, כפי שהבטיח", ציינה "צלול".

עוד ביקשה צלול מהמשרד להגנת הסביבה:

  1. לפרסם את נתוני מכירת השקיות לרבעון הראשון והשני של 2019, במטרה להשוותם לרבעונים הקודמים וכדי להסיק מכך מסקנות לעתיד.
  2. לפרסם לציבור את עמדתו בעניין החלטת משרד החקלאות לתמוך בעיטוף של תוצרת חקלאית טרייה בפלסטיק, זאת בניגוד לכל הגיון סביבתי ובניגוד למדיניות העולמית להפחתת השימוש בפלסטיק.

בסיום מכתבה כתבה "צלול": "חוק השקיות נחשב לאחת ההצלחות הסביבתיות הגדולות ביותר, יש להמשיך ולתמוך בחוק זה ולשכללו ולמנוע את הפגיעה בו באמצעות הסברה בלתי פוסקת ובאמצעות הצעת חלופות שיתמכו בהמשך הצלחתו".