"צלול" לסמוטריץ': קיצוץ בתקציב הביוב והקולחים – סגירת חופים לרחצה גם בקיץ

"צלול" דורשת משר האוצר, בצלאל סמוטריץ' שלא לקצץ בתקציב רשות המים ולמנוע בכך נזק עצום לנחלים, לים ולבריאות הציבור. הקיצוץ יגרום לזיהום נחלים ולסגירת חופים לרחצה גם בקיץ:

עמותת "צלול" מבקשת ממשרד האוצר לבטל לאלתר את כוונתו לקצץ 300 מיליון ש"ח מתקציב רשות המים והביוב – 100 מיליון ש"ח מתקציב הקמת תשתיות ביוב, ועוד 200 מיליון ש"ח מתקציב פיתוח מפעלי קולחים לתאגידי מים ואגודות חקלאיות. תוצאת הקיצוץ היא פגיעה חמורה ובלתי מתקבלת על הדעת במשק המים, בחקלאות, בסביבה, בציבור ובבריאותו.

בעוד שאוכלוסיית המדינה גדלה בקצב של 1.8% בשנה, וכמוה כמות הביוב המיוצרת, משרד האוצר מקצץ בתקציבים להקמת מכונים לטיפול בשפכים, וחמור לא פחות בתקציב הקמת מפעלי השבת הקולחים המשמשים להשקיה חקלאית. משמעות הדבר היא  גידול דרמטי בכמות עודפי קולחים, מחציתם באיכות נמוכה מאוד, שיזרמו לנחלים ולים. כבר כיום זורמים לנחלים ולים כ-90 מיליון מ"ק קולחים בשנה – בעונת החורף, וגורמים לזיהום נחלים ולסגירת חופים לרחצה. אי הקמת מאגרי קולחים תגרום לכך שקולחים יזרמו לנחלים ולים גם בעונת הקיץ, תוך פגיעה קשה בציבור עצום ובבריאותו.

לא רק זאת, הקיצוץ בתקציב יגרום לצמצום התמיכה במחיר הקולחים ולהשוואת מחירם כמעט למחיר המים השפירים. כתוצאה מכך קים חשש שהחקלאים יעדיפו לרכוש מים שפירים במקום קולחים – התוצאה תהיה קשה: נטישת שדות חקלאיים בשל אי כדאיות כלכלית, עלייה במחירי המזון והזרמת העודפים לנחלים ולים.

במרץ 2023 פרסמה רשות המים עבודה "משק הקולחים 2050 – פעולות מוצעות להגדלת היצע הקולחים – ניצולם היעיל והאופטימלי ולהורדת מחירם לחקלאות", ודרשה מהמדינה להשתתף בעלות של חמישה מיליארד שקל במימון השקעות במשק הביוב והקולחים, במטרה "לתת מענה לניצול מלא של מצאי הקולחים עד 2050". לא רק שמשרד האוצר לא נענה לבקשה זו, הוא מצמצם את המימון שסיפק עד היום.

לדעת עמותת "צלול" על  משרד האוצר לבטל לאלתר קיצוצים מסוכנים אלה לכלכלה, לסביבה ולבריאות ולמצוא דרכים דרכים אחרות לממן את הגירעון, כמו למשל באמצעות יצירת תעריף מים לצריכה עודפת במגזר הביתי. פגיעה בטיפול בביוב ואי איגום הקולחים תוך סגירת חופים לרחצה הם מחיר שהציבור לא יסכים לעמוד בו.