"צלול" למנכ"ל משרד האנרגייה: "חברת החשמל אינה עומדת בלוחות הזמנים להחלפת הצינור במקשר הימי באשדוד"

עמותת צלול מבקשת ממנכ"ל משרד האנרגייה, ליאור שילת, הממונה על חברת החשמל (חח"י), לבדוק מדוע טרם הוחלף הצינור שגרם לדליפת הנפט מהמקשר הימי של חברת החשמל באשדוד בינואר 2017, שגרם לזיהום ים מאשדוד ועד הרצלייה. כידוע, צינור זה סובל מבלאי ימי מוגבר, וחברת הנדסת דלקים בינלאומית קבעה שחייבים להחליפו לא יאוחר משנת 2022.

במכתבה כתבה "צלול":  במסגרת דיונים בוועדה לתשתיות לאומיות לחידוש ושינוי מיקום של המקשרים הימיים, התחייבה חברת החשמל להחליף את הצינור עד לדצמבר 2020. המשרד להגנת הסביבה, נמל אשדוד, איגוד ערים אשדוד, "צלול" וגורמים נוספים, המליצו להחליף את שני המקשרים שמחוץ לנמל ברציף דלקים בנמל אשדוד שיהיה בטוח יותר בזכות יכולת עגינה וקשירה בתוך הנמל ולאור העובדה שאם תתרחש דליפה היא תתחם בין שוברי הגלים של הנמל.

חברת החשמל מעוניינת לשמור על הזיכיון של מקשרי הדלק, למרות שהם מחוץ לנמל ולמרות שעיקר השימוש בהם הוא לשימוש של פז זיקוק אשדוד (פז"א).

חח"י התחייבה בוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) לחדש את המקשרים הימיים על-פי התוכנית שהכינה עד 2020 "וללא סיכון נוסף". משרד האנרגיה גיבה את חברת החשמל בטענה שתוכנית רציף הדלקים והקמת המתקנים תארך יותר זמן, ולא תושלם לפני 2024. למיטב ידיעתנו חברת החשמל אינה עומדת בלוחות זמנים אלה.

"צלול" מבקשת תשובות לשאלות הבאות:

  1. האם חברת החשמל ביקשה להאריך את מועד החלפת הצינור מעבר לדצמבר 2022?
  2. מדוע חברת החשמל מתעכבת בישום תת"ל 81 להחלפת מקשרי הדלק הימיים באשדוד?
  3. לכמה זמן ולאיזה תוקף, מבקשת חברת החשמל להאריך את תוקף השימוש במקשר 24 (למרות שחברת הנדסה בינלאומית קבעה שאסור להמשיך את השימוש מעבר ל-2022)?
  4. באם חברת החשמל אינה מסוגלת לעמוד ביעדים שהצהירה עליהם בות"ל, מדוע שלא תבחר בחלופה בטוחה יותר למניעת זיהום ים, כמו למשל חלופת רציף דלקים בנמל אשדוד?