"צלול" למחוזית חיפה: אסור לוותר על תסקיר השפעה על הסביבה בקישון

"צלול" וארגוני סביבה נוספים מבקשים מיו"ר הוועדה המחוזית חיפה, איתמר בן דויד, שלא לפטור מעריכת תסקיר השפעה על הסביבה את תוכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל 304-0311852 ולא לקבל את עמדת המשרד להגנת הסביבה לפיה פטור כזה אפשרי.

תוכנית חברת נמלי ישראל כוללת הקמת מרכזים לוגיסטיים ושטחי לאחסון למכולות בצמוד לנחל הקישון והמלחה (אפנדיקס) הנדירה שבו, מהאחרונות שנותרו במישור החוף. לנחל הקישון ולגדותיו תפקיד סביבתי, אקולוגי, תיירותי וחברתי רב, ולכן יש לשמור עליהם מכל משמר ובוודאי שלא לאפשר את הפגיעה בהם באמצעות קידום אזור האחסנה. הדברים אמורים במיוחד בעידן של משבר אקלים המחדד את חשיבותם של שטחים טבעיים פתוחים ובתי גידול אקווטיים נדירים, שהם היסוד לסביבה נקייה ובריאה.
בחוות הדעת שלה כתבה מתכננת המחוז של המשרד להגנת הסביבה שלא נדרש תסקיר השפעה על הסביבה לתוכנית המוצעת "שכן אין בה השפעה ניכרת על הסביבה ואין בה כדי לגרום לפגיעה בהשגת מטרות תמ"א 13 ואין השפעה מהותית על הסביבה החופית והימית. לפיכך, ניתן לפטור את התוכנית מערכית תסקיר השפעה על הסביבה ומסקרים נוספים לפי תמ"א 13 וכן בהכנת מסמך נופי סביבתי על-פי תמ"א 1. "אנו סבורים שמדובר בעמדה מוטעית ושגויה הנובעת מהעדר ראיה מצרפית לכלל הפעילויות והסכנות שכבר קיימים בסביבת הנחל ותוכניות חדשות מאושרות או שמצויות בשלבים מתקדמים להפקדה ובנוסף, אי הבנת תפקידם החשוב של הנחל ושל גדותיו לאזור כולו הסובל מזיהום אוויר ומצפיפות, במיוחד על רקע נדירותו של אזור זה והפוטנציאל שלו כאזור תיירות ונופש שיש  להם תפקיד עצום במדינה חמה, קטנה וצפופה. לא רק זאת, תסקיר השפעה יבדוק חלופות קיימות, מתוכננות ואפשריות למתחם לוגיסטי (מחסנים ומכולות), שאפשר למצוא להם מקום ראוי מבלי לפגוע במורד הנחל, שחובה על כולנו לשמור עליו. בעררים של עמותת צלול ורשות הנחל הוצגו חלופות לתוכנית חנ"י, בהן תמך נחום גנצרסקי, עד מומחה לספנות ונמלים שהופיע בפני הוועדה. אין שום סיבה להעדיף את הרווחים של חנ"י מאחסון מכולות על פני הרחבת פארק מורד הקישון.