"צלול" למועצת הנפט: "שברון" היא חברה לא אמינה, לא מוסרית, שחמקה ממחויבויות משפטיות ואין לאשר פעילותה בישראל

עמותת צלול וארגון "אליסטר  אינטרנשיונל", המסייע  לילידים במדינות עולם שלישי, פנו במכתב  למועצת הנפט ולשר האנרגיה, יובל שטייניץ, בדרישה שלא לאפשר לחברת "שברון פטרוליום" שמתכוונת לרכוש את נובל אנרג'י להיכנס לשוק האנרגיה הישראלי. במכתב הזכירה "צלול" אסונות סביבתיים גדולים להם היתה "שברון" אחראית. "שברון לא רק סירבה לקחת אחריות לטפל בזיהום הסביבתי המאסיבי שגרמה בלב אזור טבעי בתולי בעל חשיבות אקולוגית גבוהה, אלא אף רדפה באכזריות אחר מגן זכויות האדם של התובעים". לדברי "צלול": "שברון היא חברה לא אמינה, לא מוסרית, שחמקה ממחויבויות משפטיות ואסור לאפשר את כניסתה לשוק האנרגיה הישראלי – עד שתוכיח אחרת", נכתב בפנייה.לדברי הארגונים שברון אחראית לכמה מהאסונות האקולוגיים הגדולים בהיסטוריה – דליפת הנפט בלאגו אגריו שבאקוודור, המכונה צרנוביל של האמזונס" ודליפות נפט מורות בניגריה ובקליפורניה. בכל האירועים, שברון התחמקה מאחריותה ומטיפול בזיהום סביבתי המאסיבי שגרמה.
באקוודור היא מואשמת בסירוב לקבל עליה פסיקות של בית משפט מקומי ורדיפת פעילי סביבה. באפריקה היא מואשמת ברדיפת הציבור המקומי. במאבק להסדרת זכויות הציבור והטבע באקוודור פסק בית המשפט מקומי מעל תשעה מיליארד דולר פיצויים, אולם חברת שברון חמקה מתשלום ובמקום זאת פתחה במאבק אכזרי כנגד מגן זכויות האדם של התובעים, עו"ד סטיבן דנציגר , במטרה להרתיע פעילי סביבה מלהיאבק בה. המתקפה המשפטית של שברון נגד 30 אלף ילידים עניים מאקוודור, והטרדתו של עו"ד דנציגר עם תביעת שווא בסך 35 מיליון דולר, היא תעודת עניות ליחסה הבוטה והנבזי של שברון לתושבי אקוודור ולפעילי סביבה, כמו גם לאדמה ולנפט כאוצר טבע מקומי. התנהלות זו מעידה על יחסה הפוטנציאלי של חברת שברון גם כלפי אי-כיבוד החוק ובתי המשפט בישראל, וכן להגנת הים והמים ובריאות תושבי ישראל, בפרט במקרה של אסון דליפת נפט או גז מכל סדר גודל, ופגיעה בטבע שלנו".
בפנייתם למועצת הנפט הזכירו הארגונים למועצת הנפט מקרים נוספים: בחודשים מאי- אוגוסט 2019 שפכה שברון כ-5 מליון ליטר (5,000 מ"ק)  נפט גולמי ומים מזוהמים לערוץ נחל בקליפורניה, מה שהפך לשפך הנפט הגדול ביותר במדינה מזה 30 שנה. במקום לפעול במהירות לעצירת הדליפה, פעלה החברה בניסיון להסתיר ולהשתיק את הזיהום שגרמה: בדלתת ניז'ר, מול חופי ניגריה, אפריקה, הייתה שברון אחראית למספר אירועי שפך נפט וקונדנסט בשנים 2008 ,2012 ו- 2014 ועד היום האזור לא שוקם במלואו. "צלול" הזכירה למועצת הנפט את מחויבותה החוקית להכיר את מלוא הפרטים אודות חברות המגיעות לאישורה בטרם תמליץ על מתן זכות קידוחי גז ונפט בישראל. "אנו מפצירים בכם להקפיא כל הליך החלטה מתוכנן של מועצת הנפט עד לאחר דיון פתוח בכנסת, אליו יזומנו נהיגי השבטים באקוודור ואנשי מקצוע מטעם Club Sierra מארגוני הסביבה הבולטים בארה"ב, הציג בפני בית המחוקקים, חברי מועצת הנפט והציבור בישראל את מסכת ההרס הסביבתי והתעלמות של שברון מחוקי המדינות שאירחו אותם". "צלול" וארגון אליסטר הציבו אתגר לחברת שברון, במטרה לאפשר לה להציג מחוות רצון טוב בטרם תחילת עבודתה בישראל –  פסקת רדיפת עו"ד סטיבן דנציגר אשר ייצג את אוכלוסיות הילידים באמזונס, ובעקבות תביעות שווא והטרדות אכזריות מצד סוללת משרדי עורכי דין שהציבה שברון כנגדו, נמצא כיום במעצר בית ונמנע ממנו לפרנס את משפחתו. הדרישה היא שכל התביעות וההצקות כלפי עו"ד דנציגר יוסרו וכי שברון תשב למו"מ מחודש עם ילידי האמזונס על מנת לפצות אותם על הנזק הכבד שנגרם להם."ללא שני מהלכים אלה, הנדרשים להמחשת רצון טוב של חברת שברון להסדרת האסון רחב ההיקף שגרמה לו באקוודור , אנו נפעל למניעת העברת הנכסים הישראליים של נובל אנרג'י לידי שברון בכל דרך העומדת לרשותנו, כולל הנגשת המידע הרב בנושא לציבור בישראל", הודיעה "צלול".

הפערים שיש לצמצם

מצ"ב רשימת דרישותיה הסביבתיות של "צלול" לקידוחים בטוחים בים, שמשרדי האנרגיה והגנת הסביבה דוחים בתירוצים שונים כבר משנת 2012 : 

אישור חוק התלמ"ת והצטיידות יחידה הארצית להגנת הסביבה הימית – הממשלה אישרה ב- 2008 את התוכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן (תלמ"ת), שהיא מסגרת ארגונית המאגדת את הגורמים הפועלים בתגובה לאירוע של שפך שמן שעלול לגרום לזיהום הים. למרות שעברו למעלה מ- 12 שנים מאישור התוכנית ולמרות
דו"ח מבקר מדינה חמור בנושא משנת 2013, עד היום רוב הציוד טרם נרכש, ליחידה הארצית להגנת הסביבה הימית חסרים מפקחים מיומנים, אין מספיק פיקוח על האסדות ולא הוקמו מרכזי חירום בצפון ובדרום המדינה כנדרש. משמעות הדבר היא סיכון הסביבה הימית, הציבור והכלכלה. בנוסף, התוכנית לא עוגנה בחקיקה שתאפשר גיוס
חירום של כלים וכוח אדם והיא אינה מספקת מענה לתרחישים הגרועים יותר. יש לדרוש ממשרד האוצר תקציב ייעודי להשלמת הפער בציוד ובתקנים.
יש לאשר את חוק אזורים ימיים על פי הנוסח של המשרד להגנת הסביבה – על-פי חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש, יש להחיל על המים הכלכליים את חוקי ישראל המבטיחים את הגנת הסביבה הימית והחופית. הדברים אמורים במיוחד לאור החלטת משרד האנרגיה לפתוח את הים לקידוחי אקספלורציה נוספים לחיפוש מרבצי גז וגם נפט שהוא קידוח מסוכן וסבוך שפגיעתו בים ובחופים תהיה חמורה עשרות מונים מאשר קידוחי הגז. בשל סיבה זו יש צורך בחקיקה ראשית, שתאושר מוקדם כלל האפשר, ותבטיח הגנה מקסימלית של הים. הצעת חוק אזורים ימיים תעניק לראשונה סמכויות משמעותיות למשרד להגנת הסביבה במרחב, תכונן מערך תכנוני שקוף ומאוזן בתחומי המים הכלכליים ותבטיח את מעורבות הציבור בניהול משאבים יקרי הערך המצויים באזור.
יש לקבוע הפרדת רשויות מלאה– המסקנה הראשונה בעקבות אסון מפרץ מקסיקו הייתה שבשל החשש לניגוד עניינים  בים להפריד בין הגורם שמקדם את תעשייה בים לבין מי ששומר על הים מפניה. למרות זאת: לממונה על הנפט במשרד האנרגיה מכות בלעדית בכל תחום תכנון קידוחים והאסדות במים הכלכליים, למשרד להגנת הסביבה מעמד של יועץ בלבד ולמנהל התכנון אין שום עמד רשמי. יש להסדיר את נושא להעניק למשרד להגנת הסביבה סמכויות במים הכלכליים.
יש לקדם הצעת חוק אחריות לנזקים סביבתיים – האחריות הביטוחית במקרה של אסון שפך מוגבלת ולא ידועה, ותנאי הפוליסות וערכי הכסוי אינם מפורסמים. בנוסף, חסרה חקיקה המגדירה אחריות קפידה לקידוחי גז ונפט בים. הצעת חוק של "צלול" בנושא זה הוגשה בכנסת הקודמת ע"י ח"כ אכרם חסון ויש להביא לאישורה.
יש לקבוע הערכת סיכונים מתכללת משלב התכנון ועד לסיום ההפקה – על-פי הנהוג כיום הקידוחים מתנהלים באמצעות "צ'ק ליסט" של דרישות רגולטוריות שאין בו הערכת סיכונים כוללת ודרישה לצמצם את הסיכונים הבטיחותיים והסביבתיים למינימום האפשרי בטכנולוגיה הישימה הקיימת. מצב זה מחייב שינוי מידי.
יש לקבוע נוהל קבוע לבקרה חיצונית – את הבקרה צריכה נהל חברה בינ"ל בלתי תלויה, מתמחה בתחום הבטיחות והגנת הסביבה של קידוחים ואסדות גז ונפט בים , שתמומן על ידי החברות המפיקות ותנוהל על ידי המשרד להגנת הסביבה.

יש להקפיד על שקיפות, זמינות מידע ושיתוף ציבור – בתהליך התכנון במים הכלכליים אין שיתוף ציבור עד לשלב ההתנגדויות, והמידע מסופק לציבור רק לאחר הפעלת לחץ ציבורי במסגרת חוק חופש המידע. עובדה זו פוגעת בציבור, מסכנת את הים ומפקירה אותו לאינטרסים של התעשייה בלבד. בנוסף, במהלך המחלוקת הציבורית הגדולה על מיקום אסדת לוויתן, התחייב משרד האנרגיה לפרסם כל דליפה קטנה ובינונית של חמש חביות ומעלה ושל כול
חומר שנמצא באסדה, וכן לפרסם את ספר הנפט במלואו. אולם דברים אלה לא בוצעו עד היום.
יש לדרוש כי חברי מועצת הנפט יעברו סדנה סביבתית על הגנת הים בעקבות קידוחי גז ונפט – מרבית החברים במועצת הנפט אינם מודעים להשלכות סביבתיות והכלכליות של דליפת נפט או קונדנסט בים. למרות הבטחות ארוכות שנים, עד היום טרם בוצעה סדנה מעין זו. חברי מועצת הנפט מייעצים לשר האנרגייה ומן הראוי שיבינו את הנושא.
יש לדרוש שקיפות ציבורית לגבי הנאמר בדיונים במועצת הנפט
יש לדרוש כי המועצה הציבורית למעקב אחר אסדת לוויתן תכונס בתדירות גבוהה – כפי שהובטח בעת הקמתה. מומלץ להרחיב את תחום המעקב והבקרה של המועצה הציבורית לכלל תשתיות הגז והנפט בים. עמותת צלול בטוחה שהשלמת פערים אלה תסייע למניעת אסון הקידוח שבמצב הקיים הוא שאלה של זמן בלבד. 

מכתב צלול למועצת הנפט ולשר שטייניץ 

עו"ד סטיבן דנציגר עם נפגעי "שברון" באקוודור