"צלול" ללנקרי: "עצור ובחן את תוכנית הבינוי והיתרי הבנייה – תוך שיתוף פעולה עם מומחים"

"צלול" שלחה מכתב לראש עיריית אילת, אלי לנקרי, ובו ציינה את החלטתו לעצור את העבודות על המדרגות בחוף "בן הרוש", שחרגו מתוכנית הביוני שאושרה במסגרת היתר הבנייה, וללא שקיבלה היתר בנייה מתוקן כנדרש. במקביל ביקשה "צלול" לבחון מחדש את תוספת המדרגות שיש להן פוטנציאל לפגיעה במערכת האקולוגית הימית, כמו גם נושאים נוספים.

לשון המכתב:

1. בעקבות ביקור נציג העמותה בחוף נחשפנו לכוונת הקבלנים בשטח העבודה בחוף אלמוג להוסיף לגרם המדרגות שנבנה לצורך מעבר ציבורי "נגיש לצוללים" בין הבר-ביץ ל"חוף בן הרוש" מדרגות נוספות, שחורגות מתוכנית הבינוי
שאושרה במסגרת היתר הבניה וזאת ללא קבלת היתר בניה מתוקן כנדרש.
במהלך סיור שנערך בשטח ביום חמישי 24.11 נמסר לנציגינו שהורית על עצירת הבניה בחוף זה. אנו מברכים על ההחלטה לעצירת העבודות ומבקשים שתבחנו מחדש אם אכן יש צורך בתוספת המדרגות למרות הפגיעה כתוצאה מבנייתן בצמידות לקו המים. אנו מזכירים שלפי חוות דעת פרופ' צביאלי, יועץ למשרד להגנ"ס על השפעות בניה על חופים, כל בניה של קיר או מדרגות קשיחות בקו הגאות וקו מפץ הגלים בסערות יגרום בהכרח לסחף וגריעה של החול והחוף לפני ובבסיס המבנה. כמו כן הבנייה עצמה בקו המים גורמת לזיהום, פגיעה והפרעה למערכת האקולוגית הרגישה שם.
2 . עוד מברכת "צלול" על מינוי מפקחת על עבודות הבנייה בחופי אילת, בעלת רקע אקולוגי,  ימי וסביבתי. אנו סבורים שעבודה בסביבה כה רגישה מחייבת פיקוח צמוד בכל שלבי העבודה בחופים באמצעות מפקחת המוכשרת למשימה זו. זאת ועוד, חשוב שלמפקחת מטעמכם תהיה גם סמכות לעצור את הבניה כאשר יש חשד לחריגה מהתוכנית או שהעבודות נעשות בחוסר זהירות שיכולה לפגוע בחופים או בים, לצורך בירור/בחינה.
3 . המשך העבודות בחוף אלמוג (אקווה ספורט, בר -ביץ ובן הרוש). מומחים לסביבה הימית באילת טוענים שהמזח והדק המתוכננים בצמידות לקו המים  וכן תאורה, ספסלים וגינון, יגרמו לזיהום אור, לזליגת דשן, חומרי הדברה ופסולת לים, וכי כל אלו יפגעו במערכת האקולוגית הרגישה שבמפרץ אילת. אנו מחזקים את ידיך לפעול בדרך המפורטת בהמשך, כדי לבטל או לצמצם את ההשפעת המתקנים המתוכננים:
1 . ביטול הדק ומזח הבר-ביץ' החודרים אל תוך הים, ואף חורגים מקו הבינוי של המזח הקודם. מבנים אלו חוסמים גם מעבר וישיבה חופשית לצד הים לאורך החוף ולכן מנוגדים לתפיסתך של שמירת החופים כמרחב ציבורי פתוח לכולם.
2 . ביטולי עמודי התאורה והציליות שנקבעו קרוב מדי לקו המים – חלקם בניגוד להוראות רשות הטבע והגנים.
"צלול" מבקשת להזכיר שבעת אישור התוכנית הוצגו בפני חברי הוועדה ורשות הרישוי מצגות מטעות לגבי רוחב החוף שבו אמורה לעבור הטיילת ומצגת עם הדמיות מטעות.
מסיבות אלו עמותת צלול מקווה שתעצרו ותבחנו שוב את תוכנית הבינוי והיתרי הבניה, וזאת תוך שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ועם נציגי התושבים, ותצמצמו ככל האפשר בשלב זה את הפגיעה. פעולה ברוח זו תצטרף לפעולות נוספות הראויות לציון לטובה שנעשו על ידי עיריית אילת בנושאי הסביבה, כמו חוק עזר האוסר הכנסת כלים חד פעמיים לחופים, המאבק בעסקת "רד-מד" לשינוע נפט דרך מפרץ אילת וקידום המעבר לאנרגיות מתחדשות. אנו מברכים על פיתוח חופי אילת לרווחת הציבור כל עוד יעשה בזהירות הנדרשת תוך שיתוף מומחים בנושא הסביבה החופית והימית בקבלת ההחלטות.