"צלול" לגמליאל: גם בסגר על מפקחי המשרד להגנת הסביבה להישאר בתפקידם

עמותת צלול פנתה למשרד להגנת הסביבה בדרישה שלא לאפשר את העברתם של מפקחי המשטרה הירוקה והיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית למשטרה הכחולה, כפי שהדבר נעשה בראשית משבר הקרונה.

במכתבה לגמליאל כתבה "צלול":

בשל ידיעות לפיהן הממשלה מתכננת להטיל סגר נוסף על הציבור בעקבות התגברות מחלת הקורונה, דורשת עמותת צלול מהמשרד להגנת הסביבה להתנגד בכל תוקף להעברת פקחים ומפקחים מהמשטרה הירוקה והיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית למשטרה הכחולה, למשימות שיטור ואכיפה.

במהלך הסגר הקודם עתרה עמותת צלול לבג"ץ (בג"ץ 2607/20 בדרישה להחזיר לעבודתם את הפקחים והמפקחים, שהוצאו לחופשה כפויה או סופחו למטרה הכחולה, והיא לא תהסס לעשות זאת שוב.

 

במהלך הסגר הראשון הוצאו 70% ממפקחי המשטרה הירוקה והיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית לחופשה מאולצת ובשלב שני הם סופחו למשטרה הכחולה. כתוצאה מהיעדר הפקחים והמפקחים אבד כושר ההרתעה של המשרד להגנת הסביבה כמעט לחלוטין, וברחבי הארץ התרחשו אירועי זיהום רבים שכללו השלכת פסולת (בניין, אלקטרונית ואורגנית) בשטחים הפתוחים, טיפול רשלני במפגעי אסבסט, זיהום מים, זיהום נחלים, זיהום אוויר ועוד. אפשר היה למנוע לפחות חלק מהמפגעים באם המפקחים היו בשטח  ובכך למנוע את ההוצאה המיותרת של הטיפול המאוחר בהם ואת הפגיעה בביטחון הציבור ובבריאותו.

זה המקום להדגיש, כי גם בימים של שגרה מערך האכיפה של המשרד להגנת הסביבה סובל ממחסור חמור בכוח אדם, שאינו מאפשר לו לעמוד ביעדיו. צמצום נוסף במערך זה למשימות של שיטור אזרחי רגיל אינו סביר ויפגע בצורה אנושה בסביבה ובבריאות. הדברים אמורים במיוחד על רקע העובדה, שגם בעת סגר אזרחי ענפים רבים ממשיכים לפעול בהם תעשייה, בניין, מזון ועוד וקיים חשש שינצלו את היעדר הפקחים לעבריינות סביבתית.

על המשרד להגנת הסביבה להודיע כבר עתה שכחלק מלקחי הסגר הראשון הוא עומד על כך שעובדי מערך הפיקוח והאכיפה, לרבות פקחי והמשטרה הירוקה ומפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית נשארים בתפקידם גם בעת משבר, מתוך הבנה שבריאות הסביבה היא מפתח לבריאות הציבור בשגרה ובעת חירום.

יצוין, בעתירתה שהגישה צלול באפריל 2020 פורטו שורה ארוכה של עבירות שבוצעו בחסות הסגר ו"צלול" מבקשת למנוע הישנותו של מצב זה.