צלול: "יש לפתוח את שוק האריזות לתחרות"

בית המשפט המחוזי בירושלים הטיל בפסק דינו על המשרד להגנת הסביבה לגבש מסקנות בנושא חוק האריזות עד ליולי 2024. פסק הדין בא בעקבות עתירה של חברת "נטלי" ו"צלול" נגד המשרד להגנת הסביבה בדרישה לפתוח את חוק האריזות לתחרות. כיום התאגיד היחיד שמורשה לפעול במסגרת החוק היא "תמיר". עובדה שלדעת "צלול" פוגעת פגיעה קשה ביעילות החוק.
לדברי "צלול": המשרד להגנת הסביבה כושל בעבודתו ליישום יעדי חוק האריזות כבר למעלה מעשור וכולנו משלמים את המחיר בשיעורי הטמנה שערורייתיים ובעלויות גבוהות.
המשרד להגנת הסביבה חייב לפתוח לתחרות את שוק איסוף פסולת האריזות ולהכיר מיד בגופי מחזור נוספים. לשם גידול דרמטי שנדרש בשיעורי איסוף פסולת האריזות על כל סוגיה ובראש פסולת האריזות הביתית.
מאחר שלא נקבעו הוראות להפחתה במקור לפי זרמים, בפועל רק 1% מהפסולת הביתית ממוחזרת במקור. תאגיד המחזור "תמיר" מצליח לעמוד ביעדי המחזור מאיסוף הפסולת ממגזר העסקי בלבד, כשרק 56% מהעסקים התקשרו עם התאגיד למרות חובתם בחוק, וזאת ללא צורך לאסוף את פסולת האריזות הביתית שאוספות הרשויות המקומית.
התוצאה – מרבית פסולת האריזות הביתיות, 83%, על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, מוצאת את דרכה להטמנה, בניגוד לחוק, שמשנת 2020 אוסר לחלוטין על הטמנת אריזות.
בשנת 2020 דורגה ישראל במקום ה-25 מתוך 27 מדינות שדיווחו על מחזור פסולת עירונית. זאת, בנוסף לנתוני ההטמנה, שעומדים על 80% הטמנה (מקום שני מהסוף מבין מדינות ה-OECD), הופכים את מציאות הטיפול בפסולת בארץ לקשה ופוגענית לסביבה, לרשויות המקומיות ולבריאות הציבור. את המציאות הזאת חייבים לשנות ובהקדם האפשרי.