"צלול" וארגוני סביבה: יעד הפחתת פליטות של 30% – מביש

שורה של ארגוני סביבה ובהם "צלול" פנו לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולשרי הממשלה, בדרישה להאיץ את היערכות המדינה לעידן של שינוי אקלים שישראל סובלת ממנו כבר כיום, וליצור מסגרת פעולה ממשלתית מפורטת וברורה להתמודדות עם המשבר. עוד דרשו לחזור ליעד ההפחתה המקורי שנקבע בהסכמים הקואליציוניים העומד על הפחתת פלטות של 50% ולא לאשר הפחתה של 30% בלבד, שלדבריהם, מציבה את ישראל "במקום מביש". הבקשה באה על רקע כוונת הממשלה לאשר בוועדת שרים לענייני חקיקה את הצעת חוק האקלים, שלדעת הארגונים אינו מספק, ושהיעדים והמנגנונים הכלולים בו לא יספיקו כדי להגן על תושבי המדינה:

דרישה נוספת היא, לקבוע מנגנון תסקיר אקלימי שנועד להבטיח שהחלטות הממשלה אינן סותרות את המדיניות האקלימית המוצהרת, ובכך להבטיח שישראל עומדת ביעדים שהציבה לעצמה ובהתחיבויותיה. לדעת הארגונים: "יש לקבוע את מנגנון התסקיר האקלימי בהקדם, לכל היותר חודש עד חודשיים לאחר אישור החוק, ולקבוע בחוק עצמו הנחיות ברורות בעניין סוג התוכניות הנדרשות בתסקיר".

למכתבם צירפו הארגונים מכתב מדענים הקוראים לפעולה בנושא שינוי האקלים וכן מכתב רבנים שפורסם לקראת ועידת האקלים ב-2022.