"צלול" וארגונים נוספים לבית המשפט: למחוק את העתירה של קצא"א נגד המשרד להגנת הסביבה

"צלול" יחד עם החברה להגנת הטבע ו"אדם טבע ודין" הגישהבקשה לבית המשפט למחוק על הסף את העתירה שהגישה קצא"א נגד המשרד להגנת הסביבה, בבקשה שלא לדון בעדכון תוכנית החירום של החברה על רקע מדיניות "אפס תוספת סיכון" עליה החליט המשרד בעקבות הגדלת נפח הפעילות במפרץ אילת – מדיניות המונעת מקצא"א להגדיל משמעותית את היקף שינוע הנפט בין אילת לאשקלון ובכך מונעת את קיום ההסכם. הארגונים מבקשים לדחות את העתירה בשל הפגמים שנפלו בה ובמקביל מבקשים לצרף אותם לעתירה כדי שיוכלו להציג בפני בית המשפט את סיכוני העסקה בעקבות התנהלותה ארוכת השנים של קצא"א.

בדברי הסיכום כתבו הארגונים:

"העתירה הנוכחית מתיימרת להיות עתירה צרה במשמעויותיה, המתמקדת אך ורק  בהיבטים  המנהליים הקשורים לסמכות המשרד להגנת הסביבה לדחות את בקשת העותרת לעדכון תןכנית חירום מפעלית לטיפול באירוע זיהום ים בשמן למכלל אילת. עם זאת, בפועל מדובר בעתירה המבקשת לעקוף את פסק הדין שניתן בבג"ץ 3072/21, תוך הסתרת מידע מהותי מביהמ"ש  הנכבד בדבר השלכות הסכם רד-מד על הסביבה והציבור בישראל, ותוך הימנעות מכוונת וחסרת תום לב מצירוף משיבים רלוונטיים וחיוניים להליך. קבלת העתירה ואף הדיון בה ללא כל המשיבים הרלוונטיים, עלולה לגרום לעקיפה  דה-פקטו של פסיקת בג"ץ ולפגוע אנושות באינטרס הסביבתי אותו מייצגות המבקשות. לפיכך מתבקש ביהמ"ש להורות על סילוק העתירה על הסף, ולחלופין להורות על צירוף המבקשות כמשיבות לעתירה.  כמו כן מתבקש ביהמ"ש לחייב את העותרת בהוצאות כאמור לעיל, וזאת ביחס הולם להתנהלותה הלא נאותה"

את הבקשה הגישו: עו"ד אלי בן ארי, עו"ד חגי קלעי ועו"ד חיה ארז, עו"ד אסף רוזנבלום ועו"ד אסף בן לוי