"צלול" הצטרפה לקואליציה כנגד המיקרופלסטיק

במסגרת מאבקה לצמצום זיהום הים בפלסטיק, הצטרפה "צלול" לקואליציה בינלאומית Beat The Micro Bead, המובילה קמפיין בינלאומי כנגד השימוש בחלקיקי מיקרופלסטיק בתעשיית הקוסמטיקה והניקיון  (קרמים, מוצרי רחצה ומשחות שיניים). מיקרופלסטיק הינם חלקיקי פלסטיק קטנים המוכנסים על-ידי היצרנים למשחות שיניים ולתמרוקים כדי לשכלל את פעילותם. לאחר השימוש המיקרופלסטיק מגיע למערכות טיהור השפכים ומשם לקרקע, לנחלים ולים ומשם לקיבתם של בעלי חיים שונים ובסוף המסע גם לשולחנינו.

 הקואליציה נתמכת ע"י 93 ארגונים ועמותות ללא מטרות רווח מ- 39 מדינות ברחבי העולם. בעקבות פעילות הקואליציה 448 מותגים של 119 יצרנים שונים הבטיחו להסיר את השימוש בחלקיקי המיקרו פלסטיק ממוצריהם.

 beatthemicrobead.org