"צלול" הפנתה שאלות. עברו שמונה חודשים, משרד האנרגיה טרם השיב

"צלול" הפנתה לשר האנרגיה, יובל שטייניץ, שורה של שאלות בנושא הקידוחים, ביולי 2018. טרם התקבלה תשובה. "צלול" דורשת הסברים

מדיניות המשך חיפושי גז ונפט. מדוע לא לעצור לחמש שנים?   

לאור החידושים הטכנולוגיים באנרגיה מתחדשת ובאגירת אנרגיה ובהנתן היתירות האנרגטית לאחר פיתוח המאגרים שכבר בשלבי פיתוח (כולל הפוטנציאל הקיים בהתייעלות אנרגטית), אין צורך בפיתוח שדות נוספים. "צלול" מבקשת לפתוח לדיון את ההמלצות על עצם פיתוח של שדות גז ונפט נוספים.
לאור התחייבויות ישראל לצמצום פליטות גזי חממה והמאמץ העולמי להפחתת שינויי האקלים, מדוע לא יומלץ על תקופת עצירה של 5 שנים עד לבחינה מחדש על הצורך בהמשך פיתוח שדות הגז והנפט?

מדוע הציבור צריך לסבסד?

במידה וההחלטה על עצם פיתוח שדות גז ונפט נוספים תשאר על כנה –  הציבור/המדינה צריכה לממן (לסבסד ע"פ המלצת ועדת אדירי) פיתוח הפקה של גז לייצוא?

מה הפער בין הרצוי למצוי?

פיקוח וניטור של האסדות וסביבתן בים ובחופים מערכי ניטור זיהום ים ואוויר על האסדות ועל החוף (ובקרבת הישובים). מה הפער בין המצוי לרצוי? "צלול" שלחה שורה של הצעות להגברת יכולות הניטור, אך הן לא נענו.

מחסור בתקנים

חסרים מאות תקנים ויותר מ- 20 תקנים ליחידה להגנת הסבביה הימית. מדוע משרד האוצר לא נענה לבקשת המשרד להגנת הסביבה. מה עשו השר והמנכ"ל על מנת לדרוש תקנים אלו?

הערכות לטיפול באירועי שפך

תוכנייות, הצטיידות וכוח אדם – מה הפער בין המצוי לרצוי?  מדוע לא מיושמת לכל הפחות תכנית ממשלתית וחקיקה בעניין?

מה יהיו השפעות שפך קונדנסט בים על המערכות האקלוגיות שעלולות להפגע?  גם בבחינת הפגיעה בטבע, וגם בבחינת שירותי המערכת האקלוגית לרווחת האדם. העבודות שנעשו עד כה לא בדקו בסיסטמטיות לעומק שאלות אלה.

מה העלויות למשק ולציבור?

מעבר לתרומה השלילית של הפקת דלקים פוסילים (כולל גז) להתחממות הגלובלית, להפקת גז ונפט סיכונים משמעותיים לזיהום הים, החופים, תיירות, הפעלת מתקני התפלה תחנות כח, חקלאות ימית ותשתיות אחרות. האם נלקחו בחשבון העליות החיצוניות  של פיתוח תעשייה פטרוטכימית מזהמת ומסוכנת, במיוחד שהיא משמשת לצרכי ייצוא ולא לבטחון אנרגטי ?  

האם יש ערבויות וכיסוי ביטוחי לכל הנזקים האפשרים?

זיהום הים הוחופים, תיירות, הפעלת מתקני התפלה ותחנות כח, חקלאות ימית, ותשתיות אחרות?

האם נלקחה בחשבון הערת נובל אנרג'י למשקיעים שהיא אינה מבוטחת לסיכונים אלה?

מה המדינה מתכוונת לעשות המקרה זה?

האם היתה ישיבת מועצת הנפט בסוגיה זו?

מדוע אין במועצת הנפט נציגים של המשרד להג"ס, כפי שמחייב החוק? 

אזורים מוגנים

באם בכל זאת יפותחו שדות נוספים, האם יקבעו אזורי ים מוגנים (שמורות טבע ימיות)  בהם יישמרו המערכות אקולוגיות? הדברים אמורים גם במים הכלכליים, במיוחד בשל חוסר במידע אודותם ואודות תרומתם לרווחת הכלכלית של תושבי המדינה והדורות הבאים?

אכיפה והיטלים

מדוע אסדת תמר לא משלמת עיצומים על פליטה ללא היתרים מאז 2013, למרות שמבחינה כמותית של מזהמי אוויר (מסוג אורגנים נדיפים) היא המזהם הכי גדול במדינת ישראל וע"פ החוק מחוייבת להיתר פליטה.

הסתרה ואי ידוע הציבור

מדוע רק בסוף 2016  (3 שנים אחרי הפעלתה, פורסמו נתוני זיהום אוויר של אסדת תמר, הגבוהים פי כמה מהערכות זיהום האוויר שנתנו בתסקרי ההשפעה על הסביבה.

מדוע תחנות הניטור באשקלון לא מתפקדות במשך חודשים ואין תחנות ניטור סמוכות יותר לאסדה?

על ידי מי ומתי יצא דו"ח בטחוני לפיו יש לקרב את האסדה? מדוע שני שרי בטחון אחרונים לא זוכרים דו"ח כזה?

מדוע למרות בקשות חוזרות ונשנות לא נשלחו ולא פרוסמו הרכב דגימות הקונדנסט משדה לוויתן?

קיימת עמימות על כמות הקונדנסט שיכולה להשפך מאסדת לוויתן. 

סמכויות המשרד להגנת הסביבה?

מדוע פוגעים בסמכויות המשרד להג"ס במים הכלכליים?