צלול דורשת להכפיף את קצא"א לחוקי המדינה (23.6.15)

צלול דורשת להכפיף את קצא"א לחוקי המדינה (23.6.15)

במסגרת דיון מיוחד לרגל יום הסביבה, בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שנושאו אסון קצא"א בערבה, אמרו נציגי עמותת צלול, שאף יזמו את הדיון, כי הם מתנגדים בכל תוקף להארכת הזיכיון לחברה ב-49 שנים נוספות ודורשים להכפיף את החברה לחוקי המדינה.

נציגי "צלול" אמרו במהלך הדיון כי, חברת קצא"א מזלזלת במשך שנים במשאבי הטבע ובזכות הציבור לטבע נקי, כאשר שיאו של הזלזול הוא באסון דליפת הנפט בערבה. עוד אמרה "צלול", כי על הממשלה לנצל את פקיעת הזיכיון של חברת קצא"א כדי לבדוק את תוקפו של הסכם הזיכיון המקורי שנחתם לפני כ-50 שנה, כשבישראל עוד לא היה משק אנרגיה מפותח, חוקים להגנת הסביבה ונהלי תכנון. הארכת הזיכיון במתכונתו הנוכחית משמעה המשך סיכון שלום הציבור ושלום הסביבה, ללא כל הצדקה וללא כל היגיון. על הממשלה להפוך את חברת קצא"א לחברה ממשלתית הכפופה לכל חוקי המדינה, תוך הפרדת הפעילות הקיימת מזו הדורשת חיסיון.

במהלך הדיון אמרה נציגת משרד האוצר, שקצא"א העבירה את בקשתה להארכת הזיכיון וכי משרד האוצר מקיים דיונים בנושא זה, כולל דיונים בנושא החיסיון. נציגת המשרד הדגישה, שלדיונים לא נרשמים פרוטוקולים. נציגי צלול אמרו בתגובה, כי על הממשלה לקיים את הדיון בהארכת הזיכיון תוך שקיפות ושיתוף הציבור במועדו ובתוכנו, כחלק מזכות הציבור לדעת ולא לקיימו במחשכים

השארת תגובה