"צלול" דורשת: הרחבת שינוע הנפט במפרץ אילת רק לטובת המשק הישראלי

לאור המלחמה הקשה שישראל מתמודדת איתה בימים אלו, קיבלה קצא"א היתר מיוחד וזמני להגדיל את היקפי שינוע הנפט שלה במפרץ אילת.

אנחנו מבינים את המצב ואת צרכי מדינת ישראל בימים אלו אולם לאור האיומים הרבים שיש להרחבת שינוע נפט על הסביבה ועל בריאות הציבור ולאור הלחצים הפוליטיים הכבדים שקצא"א מפעילה על ממשלת ישראל, להגדיל את כמויות שינוע הנפט שלה, ללא קשר למצב, אנחנו נמשיך לפעול למען הסביבה, האינטרס הציבורי הרחב ובריאות הציבור, ונעקוב מקרוב אחרי תנועת המכליות במפרץ כדי לוודא שקצא"א לא מנצלת את המצב כדי לחרוג מתנאי ההיתר המיוחד שקבלה בשל המלחמה.

מעבר לזה חשוב להכיר שהגדלת ההיתר אכן מוסיפה סיכון רב למפרץ וזה חשש כבד. אנחנו לא מביעים התנגדות לכך משום שמבינים את החשיבות בגלל שנמל קצאא באשקלון מושבת. כדאי להכיר שההיתר ניתן ב 3 תנאים: מוגבל לזמן המלחמה- רק ייבוא של דלקים ולא ייצוא כפי שקורה בשנים האחרונות – רק לטובת המשק הישראלי ולא לאפשר שהייה של יותר ממכלית אחת במפרץ.