"צלול" בתגובה להיתר הפליטה ל"אורות רבין": "יש לערוך שימוע ציבורי"

"צלול" דורשת לערוך שימוע ציבורי לפני ההחלטת להאריך את פעולתן של תחנות ייצור החשמל 1 – 4 בתחנת אורות רבין מעבר לשנת 2025. לדברי "צלול" תחנות יצור אלה מיושנות ומזהמות ולכן אסור להאריך את פעילותן מעבר למועד זה. במכתבה הזכירה "צלול" שעל פי החלטת ממשלה 4080 יחידות אלה היו אמורות להיסגר ביוני 2022 ולהפעילן במקרי חירום בלבד. על כן בהיתר הנוכחי יש לפעול לצמצום מרבי של הפעלתן. עוד מבקשת "צלול" ממשרד האנרגייה, חברת החשמל וחברת "נגה" לקדם אמצעים, הסברה וכלים כלכליים להתייעלות אנרגטית וניהול ביקושים ובכך לייתר את הצורך להפעיל את יחידות החשמל הפוסיליות המזהמות ביותר בישראל.

תחנת כוח "אורות רבין" נחשבת למקור הפליטה הגדול ביותר של מזהמי אוויר וגזי חממה בישראל. דוח של משרד הבריאות קבע שגברים בחדרה הם בעלי שיעורי סרטן ריאה גבוהים משמעותית בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.