"צלול" בתשובה ללנקרי: עצור את הטיילת ובחן מחדש את התוכניות שטרם בוצעו

עמותת "צלול" שלחה מכתב לראש עיריית אילת, אלי לנקרי, בו היא מצירה על סירובו לפגוש את נציגיה וגם הערות לגבי מספר נושאים שעלו במכתבו:

"עמותת צלול מצירה על סירובך להיפגש איתה בנושא הפיתוח המתבצע כיום בחופי אילת, שלדעת רבים מתושבי העיר, העמותות הסביבתיות והמשרד להגנת הסביבה, פוגע בסביבה, בנוף המיוחד של העיר ומסכן את שונית האלמוגים שבמפרץ. עמותת "צלול" משוכנעת שלמשרד התיירות, לעיריית אילת ולצוות התכנון היו כוונות טובות בבואן לפתח את החופים, אלא שעם התקדמות העבודות מתעוררים כשלים רבים בתחום התכנון והביצוע – שלא מאוחר מדי לתקנם. עמותת "צלול" קוראת לראש העיר לעצור את העבודות ולבחון מחדש את התוכניות שטרם בוצעו, תוך שקיפות מלאה ובשיתוף של מומחים שהתמחותם הסביבה החופית והימית הרגישה של אילת.

להלן הנושאים המרכזיים שאנו מבקשים לדון בהם, ושעלו בתשובתך למכתבינו:

ביטון החופים וטיילת בקרבת המים – התוכנית, בבואה לתקן את נזקי הסופה מ-2020, קבעה שיש להקים טיילת ומשטחי בטון נרחבים. אלא שלדעת מומחים, הקמת קירות, מדרגות ומסלעות קשיחות ואנכיות, תגרום להתנפצות גלים וכתוצאה מכך להסרה של כמויות גדולות של חול וסחיפתם לים, כפי שהדבר קורה כבר היום בים התיכון. מכאן, שספק אם העבודות יגנו על החופים, ולא יגרמו לנזקים ולגזילתם מהציבור.

לדעת "צלול", את תיקון נזקי הסופה יש לתכנן על סמך תרחישים והמלצות של מדענים ואשני מקצוע המכירים את מפרץ אילת, באישור המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לעקרון הזהירות המונעת. ביצוע עבודות שאינן מסתמכות על תרחישים אלה, עלול לגרום לנזק עתידי רב, לצמצום החופים, ולהחריף את השלכות משבר האקלים עליהם.

היתרי הבנייה – ההיתרים הוצאו מכוחן של תוכניות ישנות, שאינן מפורטות מספיק, ושאינן תואמות את הנורמות והפסיקה החדשה בתחום. אכן, לדברי ראש העיר, הוועדה המקומית אישרה תוכניות אלה לאחר היוועצות עם מומחים, עם זאת, לדעת צלול יש לקיים בוועדה המקומית דיון דחוף באשר לעקרונות ולהוראות שצריכות להיות הבסיס לביצוע העבודות, תוך הסתמכות על מסמך המדיניות לחופי אילת. בנוסף, אנו מבקשים לקבל את חוות דעת המומחים עליהן התבססו ההחלטות, וכן את הפרוטוקולים של אישור תוכניות הבינוי וההיתרים בוועדה המקומית.

פעילות גורמים לא חוקיים בחופים – בחופי אילת פועלים מזה שנים עסקים לא חוקיים, שהשתלטו על שטחים נרחבים, בין השאר סמוך לקו המים. לטענת העירייה, אחת המטרות של העבודות היא להתמודד עם פעילות עבריינית זו.

לדעת "צלול": טוב שהתוכנית מנסה לטפל בנושא זה, אלא שבעבריינות יש לטפל באמצעים שמעמיד החוק, ולא באמצעות בנייה אגרסיבית ופגיעה אנושה בסביבה החופית.   

פתיחה למעבר של התחנה למניעת זיהום ים של המשרד להגנת הסביבה – התחנה תופסת חוף שאורכו כ-50 מטר (ולא 2,500 מ"ר – כפי שהוצג בתשובת ראש העיר. התחנה ממוקמת במיקום הנכון ביותר לעצירה מהירה של שפך נפט או דלק מחוף קצא"א, מכלית או מהנמל, שהם שאלה של זמן בלבד.

לדעת צלול לא יתכן לאפשר לציבור להסתובב במקום בו מאוחסן ציוד הנדסי יקר, שזמינותו קריטית למניעת זיהום ים ופגיעה בשונית האלמוגים. במקביל, צוות התחנה חייב להיות צמוד לציוד.

הגנה על שמורת האלמוגים – במסמך המדיניות לתכנון חופי אילת מוצע לבטל את ההגדרות המגנות על לב השמורה שבשטח רט"ג, במטרה לשמור על רצף ההליכה על החוף. אלא  שגידור השמורה נועד לווסת את מספר המבקרים בה, ולאפשר פיקוח יעיל על שירותי החוף למבקרים בה, וזאת בשל יכולת הנשיאה הנמוך של המערכת האקולוגית הרגישה שבמקום. הגבלת מספר מבקרים היא שיטה הכרחית, המקובלת במקומות נוספים בעולם, ויש לשמור עליה גם כאן.

לדעת "צלול" אסור לחזור בשום אופן על הטעות שנעשתה עם פתיחת חוף קצא"א לציבור ללא פיקוח מספיק, שגרמה לפגיעה בשונית האלמוגים שבמקום.

פיקוח הדוק יותר על הבנייה – העבודות מבוצעות על קו המים, תוך פיזור והתזה של מלט ובטון מחוץ לקו המתאר של התוכנית, ללא פיקוח מספיק, ומבלי לנקוט באמצעי הזהירות המתחייבים בסביבה רגישה, תוך סיכון חמור של השונית.

לדעת "צלול" – עבודה בסביבה כה רגישה מחייבת פיקוח צמוד של העירייה בכל עבודה על החופים, באמצעות מפקח המוכשר למשימה זו.

תכנון – הטיילת החדשה אמנם מוקמת בשטח מופר, אלא שנוספים לה גינון, תאורה וספסלים, בצמידות לקו המים. אלה יגרמו לזיהום אור, לזליגת דשן, חומרי הדברה ופסולת  לים, שיפגעו במערכת האקולוגית הרגישה שבמפרץ אילת.

לדעת צלול הצללות, ספסלים, גינון ותאורה צריכים להיות רחוקים ככל האפשר מקו המים וצריכים להיות מתוכננים במידה, בהתאם לצרכים ותוך התחשבות רבה בסביבה. את שיקום ההרס שגרמה הסופה אין לבצע באמצעות הרס נוסף – גדול יותר.

שקיפות ושיתוף ציבור – "צלול" מבקשת לפתוח לעיון הציבור, באתר האינטרנט של העירייה, את התוכניות המפורטות – קיימות או מתוכננות, ואת היתרי הבנייה. יש לצרף למסמכים הסברים אדריכליים לגבי הנחיצות של כל עבודה. לעמדתנו שקיפות המסמכים תאפשר מניע מראש של מחלוקות והגעה להסכמות שיקדמו את האינטרס המשותף של כולנו.

התיעצות עם מומחים  – במטרה למזער את הפגיעה יש לשתף מומחים לתכנון ובנייה, ארגוני סביבה, פעילים ומומחים למערכת האקולוגית של מפרץ אילת.

עמותת צלול  מכבדת מאוד את פעילות כבוד ראש העיר בנושאי הסביבה: אישור חוק עזר האוסר הכנסת כלים חד פעמיים לחופים לחופים וחינוך הציבור בנושא, ניקוי החופים והמעבר לאנרגיות מתחדשות במטרה לצמצם את השפעת העיר על משבר האקלים. דווקא בשל כך סבורה "צלול" שטוב תעשה העירייה אם תעצור את העבודות לבחינה נוספת של התוכניות, כפי שמבקשים הציבור, הארגונים והמשרד להגנת הסביבה, תוך שקיפות מלאה, ושיתוף מומחים בנושא הסביבה החופית והימית, בקבלת ההחלטות.

עמותת צלול מצפה לקביעת מועד חדש לפגישה עם כבוד ראש העיר".